Motto: „Věnujte jeden den svého života uctění lidické tragedie!“ 
Tachov Genový sad
Pozvánka
Občanské sdružení Genové sady Tachovska a město Tachov.
Srdečně zvou na akci
 
DEN PRO LIDICE
 
pátek 25. května 2012
 
Program akce
 
10.00 - 12.00 hod. kinosál Mže
Beseda hostů z Lidic se žáky Tachovských základních,středních škol a učilišť o tom,
jak může vést nesnášenlivost a rasismus mezi lidmi až k tragédii.
Představení areálu Lidického památníku, Lidické hrušně
a Genového sadu formou prezentace.
 
14.30 - 45.00 hod.- Genový sad v Tachově
Výsadba roubovance Lidické památné hrušně
v Genovém sadu v Tachově za účasti
hostů z Lidic, představitelů města Tachova,
zástupců Plzeňského kraje,
představitelů církví působících v Tachově
a veřejnosti. Lidická hrušeň bude v Genovém sadu
symbolicky uchována pro další generace
a bude místem každoročního vzpomínkového
setkávání při výročí lidické tragédie.
 
Vysazené hrušni požehnají
a o toleranci mezi všemi lidmi promluví faráři všech církví,
které působí v Tachově.
 
16.00 - 20.00 hod. kinosál Mže
Představení areálu Lidického památníku a Lidické hrušně,
která je živým symbolem zničení
i z mrtvých vstání Lidic, formou prezentace.
 
Představení Genového sadu, jeho smyslu a perspektivy pro budoucnost,
formou prezentace.
 
Beseda hostů z Lidic s veřejností o tom, jak může vést nesnášenlivost
a nenávist mezi lidmi až k tragédii.
 
Na závěr besedy promítání filmu „Lidice“
 
Současně bude od pátku 25.5.2012 v Muzeu Českého lesa v Tachově
otevřena výstava na téma Lidické hrušně.
Výstava potrvá do 22. června 2012
 
*  *  *
 
    Lidická hrušeň se stane mostem mezi hrůznou minulostí a nadějí v budoucnost. Mostem mezi Lidicemi, jako jednoho ze symbolů nacistického teroru za druhé světové války a Genového sadu s jeho roubovanci starých odrůd stromů, které sázelo lidstvo již několik staletí pro své potomky.
    Stromy jsou krásnou zelenou štafetou, kterou předává jedna generace druhé. Jsou úzce spojené s lidmi a i proto je potřeba o ně pečovat a zaznamenávat jejich příběhy.

    Lidická hrušeň je živoucím pomníkem událostí. Jako jediný ovocný strom uprostřed obce přežila vypálení Lidic 10. června 1942.
Vedle mostku u obecní studny byly v roce 1941 vysazeny tři hrušně. Jednou z nich byla hrušeň, která se o rok později, při lidickém masakru stala němým svědkem toho, jak nacisté rozdělovali a přes mostek hnali lidické obyvatele. Při n následném srovnání obce se zemí pak mladičký hrušeň šťastnou shodou okolností unikla zkáze, která jinak čekala ostatní stromy v Lidicích. Když Němci vyhazovali do povětří mohutné zdivo blízkého kostela sv. Martina, tlaková vlna a letící trosky zlomily stromku korunu takovým způsobem, že ho potom demoliční čety pokládaly za mrtvý.
    Hrušeň však přežila, i když poškození zůstává na kmeni patrné dodnes.
    11. července 2007 byla hrušeň vyhlášena jako památný strom České republiky.

    Genový sad byl založen členy svazu ochránců přírody Tachov v roce 2007. Rozprostírá se na pozemcích města Tachova, na ploše cca 2 ha. Byl vybudován za finančního přispění města Tachova, Plzeňského kraje a  Agentura ochrany přírody a krajiny Plzeň. Během tří následujících  let v něm bylo vysazeno 600 ks. roubovanců starých a krajových odrůd ovocných stromů Tachovska.
V Genovém sadu vysadili stromky nejen nadšenci v ČSOP, ale i žáci a studenti všech Tachovských škol a občané města.
    Účelem sadu je zachování genové informace starých odrůd ovocných stromů do budoucna „genová banka“, produkce roubovanců z těchto ovocných stromů a jejich následné vysazování do volné přírody.
    V současné době o sad pečuje občanské sdružení Genové sady Tachovska.Pro zpravodaj 24. dubna 2012  z programu Dne pro Lidice připravil Antonín Nešpor.  reprofoto: OS Genové sady Tachovska