Má snad redakce ČT pravdu, když tvrdí v názvu reportáže ze 30.4.2012 že:
"Lidice nechtějí sudetské peníze!"
 

    v pondělí 30. dubna 2012 došlo za přítomnosti ČT k jednání v Památníku Lidice o dalším pokračování projektu Rozeznění, jehož se zúčastnili m.j. dosud žijící svědkové lidické tragedie. A jaký byl závěr z této schůzky?  Večer ve správách vyšlo najevo, že prý „Lidičtí nechtějí sudetské penize“.  Vůbec se nejedná o peníze, navíc sudetské, ale o princip, což bohužel asi redaktoři ČT nepochopili.

    Jednání v Památníku Lidice dopadlo tak, že ještě během téhož večera bylo logo SKS na webu Rozeznění  začerněno. To také o něčem svědčí. Zdá se ale, že s tím autoři projektu nesohlasili dobrovolně a tak tu zůstává alespoň nějaká stopa - totiž tlustá černá čára
    Doufejme, že i peníze byly Sudetoněmecké kanceláři vráceny, že tedy nejde už ani o "tichého společníka" za 8000,- Kč.

    Ten večer po zprávách ČT jsem dostal několik souhlasných i pochvalných mejlů svědčících o podpoře našeho snažení. Když píši našeho, dotýká se to všech zainteresovaných lidických občanů, kteří opět museli bojovat o odstranění této nehoráznosti, za což jim jménem svým i za celou moji rodinu i za Občanské sdružení Lidice děkuji.

    Projekt do lidické historie vnáší nesouvisející nformace.

    Jak je jen možné, že autoři projektu rozeznění nevěděli, kdo zatýkal lidické v roce 1942?, aby se vyvarovali spojení projektu se sudetoněmeckým Lansdmanschaftem.
    Jediný kloudný důvod je ten, že jde vesměs o mladé lidi, ale bohužel nepoučené. Ale v takovém případě svou nevědomostí mohou napáchat další příkoří právě lidickým obyvatelům, ne-li obci samotné.

    Nabízí se tedy ještě další otázka:   "Co nám to tu vlastně chtějí předvádět, když sami lidickou historii neznají?", viz poznámka spoluautorky textu, která o lidicíh před tím, než ji autoři oslovili aby vypracovala scénář,  nic nevěděla.
    Zřejmě je historie pro potřeby projektu okrajovou záležitostí.

    Ale k tomu a dalším projevům a aspektům zatím nespuštěného projektu Rozeznění se dostaneme příště.
 Pro zpravodaj 3. května 2012 připravil Antonín Nešpor.