Občané Lidic budou sbírat podpisy pod dopis řediteli Památníku Lidice.
 

    Přes víkend budou sbírány podpisy přeživších lidických ženy , jejich potomků a lidických dětí.

    Předpokládejme, že dopis směřovaný k rukám ředitele Památníku Lidice, napomůže odstranit příčiny rozhořčení zainteresovaných lidických občanů, spojené se spuštěním projektu Rozeznění - Lidice 2012 jehož obsah neodpovídá významu Lidické apokalypsy, ani po formální, ani po obsahové stránce.Pro zpravodaj 4. května 2012 připravil Antonín Nešpor.