Je to pumprdentlich. Jak říkával starý pan Popper.
 

      Pro zpravodaj 10. května 2012 připravil z došlé pošta Antonín Nešpor.