Kříž obrany státu plukovníkovi i.m. Josefu Horákovi a Pplk. PhDr. Eduardu Stehlíkovi.

    8. května 2012 v chrámu Cyrila a Metoděje v Praze v Resslově ulici, Ministr obrany, Alexandr Vondra udělil vyznamenání "Kříž obrany státu" odbojářům a pozůstalým.
 
    Pro toto ocenění přijel do Prahy syn plukovníka i.m. Josefa Horáka z Lidic, (po matce i otci lidický občan od roku 1945) Josef Horák. Mezi vyznamenanými byl také čestný občan Lidic Pplk. PhDr. Eduard Stehlík.
 

Kříž obrany státu    
 Pro zpravodaj 11. května 2012 připravil Antonín Nešpor.  Foto Ant. Nešpor jr.