Co se dá zjistit na internetu?
 
    Ministerstvo kultury projekt Rozeznění nevybralo ani v jednom z grantových řízení k finanční podpoře.
    Autoři projektu přesto 30.4. vložil jako partnera projektu logo Ministerstva kultury.
    Ministerstvo má jako jediné pravomoc projekt spustit, či nespustit.
    Mediální kampaň, kterou rozpoutal prostřednictvím svých kontaktů v českém rozhlase a tisku pan Faltýnek - viz články Adama Drdy jsou poškozením jména Lidic.
rozvoj spoluracujících organizací projektu Rozeznění dle log na stránkách projektu.
    Autoři ignorováním výtek lidických k projektu Rozeznění  a rozpoutání mediální kampaně namířené proti lidickým se zařadili mezi nepřátele lidických potažmo Lidic, bez ohledu na farizejská vyjádření, jakou úctu k původním obyvatelům a pozůstalým mají.

    Jakou úctu k dosud žijícím lidickým ženám a dětem a pozůstalým mají, když nedbají na jejich připomínky, které k projektu vznesli?Pro zpravodaj od 15. května 2012 z došlé pošty připravil Antonín Nešpor.
Na obrázku je vidět, jak přibývala a ubývala loga organizací spolupracujících s projektem Rozeznění.
Po upozonění na nevhodnou spolupráci projektu s SKS bylo logo SKS rozšířeno na logo s plným názvem textu, tedy Sudetoněmeká kancelář Praha, čímž se projek navzdory druhotným výtkám postaral, aby  SKS bylo vidtelnější.  Až po schůzce 30.4. v PL. po důrazmném protestu bylo rošíření logo SKS  ze stránek Rozeznění odstarněno, avšak způsobem, že po němzůstala alespoň stopa, tedy jako na truc.
Po 30. 4. je na vývěsce objevuje rovněž zmiňované logo Ministerstva kultury. Otázka zní, kdo to z ministerstva povolil, když v té samé době od projektudává dává ruce pryč i předsedkyně Senátu Parlamentu ČR paní Němcová, asi věděla proč svoji podporu odvolala.