Další dopis řediteli Památníku Lidice.

    Vážený pane řediteli,

    dnes jsem na stránkách Facebook Rozeznění - Lidice 2012 našla panem Faltýnkem publikovaný článek z Revolver Revue ze dne 14.5.2012 s názvem  "Lidice, Rozeznění a pokrytectví" autora Adama Drdy.
http://revolverrevue.cz/adam-drda-lidice-rozezneni-a-pokrytectvi

    Působím jako učitelka, Lidický památník a pietní území jsem mnohokrát s žáky navštívila. Multimediální expozice právem získala ocenění. Před návštěvou PL a pietního území vždy seznamujeme žáky a studenty s historickými fakty a dopady Heydrichiády na obyvatele protektorátu. Vím, jaké jsou reakce dospívajících na různé podněty, které se dospělým mohou zdát někdy až necitlivé. Po shlédnutí expozice se každému z nich, bez výjimky, nechce ani promluvit, jak je expozice působivá a historicky cenná. Pietní území najednou začínají vnímat jinak, vnímají ho s úctou k zemřelým a podle toho se i najednou chovají.

    Jsem velmi rozhořčena článkem pana Adama Drdy a troufám si říct, že nikdy nemohl expozici v Památníku Lidice navštívit. Troufám si také říct, že zejména  odstavcem  "Záměr je pozoruhodný."( projektu Rozeznění) " Za prvé se snaží překonat komunisticky propagandistické pojetí, zplošťující lidickou tragédii individuálních osudů na povšechný osud obce  jako součásti celonárodního boje proti fašismu, se dopouští poškozování pověsti Památníku Lidice.

    Pokud pan Adam Drda publikuje takováto tvrzení, a podle jeho dalšího článku zveřejněného v Hospodářských novinách a na stránkách Facebook Rozeznění - Lidice 2012 s názvem "Sudeťácký strašák v Lidicích"rovněž 14.5.2012, kde mimo jiné uvádí "  Lidské soužití se nemůže opírat o nenávist až za hrob, protože jediný způsob, jak do budoucna obstát, je smířit se,
vyrovnat se společně s tím, co naše předky rozdělilo.", dopouští se i manipulace s veřejným míněním o smyslu celé kulturní památky dokumentující lidickou tragédii. Je to hrubé znetvoření dějinných  příčin, které vedly k tragickému osudu nevinných, jakoby se ani  nejednalo o čin nacistického teroru, ale pouhé názorové rozdělení Čechů a Němců.

    Je na vás, pane řediteli, abyste se vůči tomuto typu žurnalistiky, která už se ani žurnalistikou nedá nazývat, bránil jako zástupce Ministerstva kultury a ředitel kulturní památky  PL. Je nepřípustné, aby v zájmu prosazení projektu Rozeznění na pietním území PL, vznikaly takovéto články, vzniklé bezpochyby na zakázku autorů projektu, neboť pan Adam Drda je rovněž redaktorem  Českého rozhlasu a jedním z členů týmu Post Bellum. Publicisté typu pana Viléma Faltýnka a Adama Drdy postrádají nejen novinářskou, ale i osobní etiku.
 
    Post Bellum na svých webových stránkách deklaruje budování Paměti národa takto: "Chceme shromáždit co možná nejrozsáhlejší sbírku rozhovorů - autentických osobních příběhů a svědectví." Projekt Rozeznění rozhodně není primárně postaven na AUTENTICKÝCH výpovědích pamětníků a naprosto se vymyká deklarovanému cíli Post Bellum, proto si také
zřejmě pan Faltýnek z těchto důvodů  účelově vytvořil o.s.Sonosféra a autentické rozhovory s pamětníky z Lidic - natáčené k použití v Post Bellum - použil k jiným účelům.

    Pokud pan Adam Drda z Post Bellum veřejně obhajuje projekt Rozeznění jako novátorský počin, obhajuje tím neetický sběr a hlavně použití  informací získaných od pamětníků svým kolegou z Post Bellum panem Faltýnkem a zároveň se naprosto zpronevěřují  hodnotám autentických výpovědí pamětníků, které Post Bellum má deklarovat. Těmto lidem nepřísluší zpracovávat téma " Lidice" v jakékoli podobě.

    Věřím, že se z výše uvedených důvodů  velmi důrazně postavíte proti realizaci projektu Rozeznění - Lidice 2012 na pietním území národní kulturní památky Památníku Lidice, jehož jste ředitelem.

    S pozdravem

Mgr. Zora KarvánkováPro zpravodaj od 15. května 2012  připravil z došlé pošty Antonín Nešpor.