Čeští umělci za okupace mezi Heydrichiádou a kolaborací.
 

    Ve dnech 30. a 31. května 2012 probíhá v Malém sále Ústřední knihovny v Praze na Mariánském náměstí 1/98 konference organizovaná Obcí spisovatelů a Městskou knihovnou v Praze, jež je zaměřena na téma kolaborace a vlastenectví v českém kulturním prostředí za protektorátu.

    Doposud nedošlo ke komplexní, samostatné reflexi osobních dilemat a jednání lidí pera literátů, novinářů, scénáristů, během nacistické okupace.

    Nevybíráme si, do které doby se narodíme; můžeme zažít osudový zlom v běhu dějin. Ale pak už spočívá na naší volbě, jak se zachováme. Chceme odlišit hrdiny a zbabělce?
 
    Cesta k rozhodnutí nebývá jednoduchá. Unikátní přednášky odborníků na moderní dějiny a investigativních publicistů budou určeny zájemcům o historii, literaturu či kinematografii, stejně jako zvídavým čtenářům MKP.

    Vstup zdarma bez rezervace.Program zde:
http://www.mlp.cz/cz/akce/e7298-cesti-umelci-za-okupace-mezi-heydrichiadou-a-kolaboraci-i./


Pro zpravodaj 28. května 2012  připravil z došlé pošty Antonín Nešpor.