Dobrý den pane doktore,

    slyšela jsem Váš včerejší  hovor v ČRo 2 na téma Rozeznění - Lidice 2012.
http://www.rozhlas.cz/praha/jaktovidi/_zprava/nad-svetem-kolem-nas-jsme-se-zamysleli-s-pavlem-kosatikem--1066385
    Vaše názory mne nepříjemně překvapily a to z těchto důvodů:

     1. Vaše informace jsou jen přejaté, a to s jistotou od autorů projektu, kteří nyní shánějí podporu zejména v ČRo, svém působišti. Těchto názorů lidí, kteří nevědí o čem mluví a kteří to dělají jen z osobních vztahů k Faltýnkovým, jsme
četli již řadu (pan Adam Drda, pan Michal Bystrov, pan Přemysl Hnilička.... ).
    Netušila jsem, že by mohl stejným způsobem pracovat i člověk, kterého jsem dosud pokládala nejen za dobrého spisovatele, ale také za historického badatele.

     2. V Lidicích jste evidentně dlouhou dobu nebyl a pochybuji, že jste audiodrama, jak je tento projekt honosně nazýván, vůbec slyšel. Já ano.Bohužel je to (nejen ) dle mého názoru dílo podprůměrné a ani terén, kde by mělo dle autorů nabýt toho správného vyznění, tomu nepomůže.

     3. Nelze souhlasit s Vaším názorem, že Lidice jsou stále jakýmsi patetickým monstrem. To byla snad minulost, vnímal-li jste to takto. Po r. 1989 se všichni starostové a ředitelé PL snažili, aby pro politické účely zneužívány nebyly. Nyní se Lidic snaží opět zmocnit někteří politikové pro své zájmy a vnutit Lidickým usmíření násilím. Lidičtí ale usmíření nikdy neodmítali, naopak. Již mnoho let pěstují oboustranně milé kontakty (i osobní), které se netočí jen kolem osudu Lidic. Lidičtí ale také jezdí do německých škol (organizují to také Němci) vyprávět o svém válečném osudu a o tom, co byl nacismus.

    Projekt Sonosféry, který provázejí podvody páchané od počátku na Lidických pamětnících a jejich potomcích, měl za cíl vnutit jim politickým násilím akt usmíření potomky těch, kteří se na Lidicích provinili a kteří se odmítají i omluvit. Jak jinak je možné vnímat zápis do pamětní knihy pana Horsta Seehofera z listopadu 2011: 
    "Zločinci srovnali místo se zemí, aby ho vymazali z mapy. Vzpomínky na zavražděné lidi z Lidic zůstanou navždy v naší mysli,"
    To za omluvu jistě pokládat nelze. Kteří zločinci se toho dopustili a co udělá pan Seehofer osobně pro to, aby se to nemohlo opakovat?
    Máte-li skutečně objektivní zájem o problém, přijeďte si do Lidic pohovořit s panem ředitelem lidického památníku , paní starostkou a pamětníky. Hodnocení od stolu a navíc jeho pouštění do éteru je mírně řečeno neprofesionální. Mimochodem
je dobrým zvykem právníků respektovat staré moudré rčení "audiatur et altera pars". (Budiž slyšena i druhá strana.)

     4. Lidice žijí , a to zejména v potomcích. Totální genocida se jen shodou okolností a naštěstí nezdařila. Ženy přežily a to jen díky tomu, že doufaly ve shledání s dětmi, muži a domovem. Nenašly nic. Některé ženy přišly o několik dětí, jejich synové a muži byli mučeni : http://audiovideo.rvp.cz/video/2529/SVEDECTVI-VIKTORA-LASE.html
 
     5. Pane Kosatíku, za pár  let Vám bude 70, tedy budete živ přesně takovou dobu, která za pár dní uplyne od lidické genocidy. Zdá se Vám to dost dlouhá doba na to, aby Lidičtí a jejich potomci mohli nejen zapomenout, ale také odpustit
takový masakr?
    Jednak ještě někteří pamětníci žijí a jednak jsou tu jejich potomci, kteří vyrůstali vedle místa, které se stalo jedním velkým hřbitovem nejen jejich otců, dědů a pradědů, ale hřbitovem veškerých památek na ně. Kromě toho je to i pomyslný hřbitov 53 zavražděných žen v Ravensbrücku a 82 zavražděných dětí v Chelmnu, dalších 6 novorozenců zavražděných po narození
neznámo kde.

    Tuto genocidu vymyslel K.H.Frank, sudetský Němec z Karlových Varů. Do domovů Lidických přišli v noci z 9.6. na 10.6.1942 sudetští Němci, také sudetští Němci rvali děti o 3 dny později z náruče matek v kladenském gymnáziu. Dokážete se vžít do dalšího života ženy, které osmiletá dcerka v červnu 1942 visela na krku a její poslední slova zněla přibližně takto: "To jsi máma, když mne dáváš? "
 
    Je proto právem Lidických odmítnout, aby  finanční dar , o který   požádali SKS informační kancelář Praha Faltýnkovi  bez vědomí ředitele PL a Lidických , byl spojován s Lidicemi. Pan Faltýnek pracuje jako dokumentarista pro Paměť národa a
měl by, proboha,  vědět, jakou tragickou úlohu sehráli právě sudetští Němci v Lidicích v červnu 1942. Kdyby se byl Lidických předem zeptal, nemuselo by k této politické aféře vůbec dojít a Vy byste se nemusel za Lidické před Němci stydět. Tohle vyjádření jste jistě nemohl myslet vážně

     6. Pietní území je především soukromým hřbitovem Lidických, pak teprve kulturní památkou pro veřejnost. Proto mají Lidičtí právo rozhodnout o tom, zda a co na tomto území bude uvedeno. Projekt Rozeznění v této své podobě na hřbitov
rozhodně nepatří. Nechť si jej autoři uvedou kdekoliv jinde, třeba u Vás v rozhlase. Proti tomu nikdo nic namítat nemůže a nebude.

 Marcela KalibováPro zpravodaj 1. června 2012  připravil z došlé pošty Antonín Nešpor.