" ... malinko protivné místo" !!!Znak 311 bombardovací perutě RAF

    Kam se to řítíme, za pomoci některých našich sudetoněmeckých stipendistů a dalších, kteří by nejraději dějiny až do roku 1945 přeskočili, aby je nemuseli přepisovat.

    Kolik jen lidí, jejichž znalosti jsou chatrné, až prachmizerné, má přístup k médiím? Viz jeden za všechny;  z rozhovoru pro ČRo, "Jak to vidí?" pan JUDr. Kosatík, který v něm prohlásil: "... tam v těch Lidicích kdysi vznikl takový slogan Lidice budou žít."

    Dovedete si představit současného inteletuála, který neví, že originál onoho hesla byl v angličtině a vznikl hned po Lidicích v anglickém městě Stoke on Trent 6. září 1942? http://www.youtube.com/watch?v=8y90-qQmUzo
Nikoliv tedy, hnutí "Lidice shall live!" nevzniklo v Lidicích, ty už dávno v té době dohořely.
 
    Za podpory anglických horníků a našich exilových vládních činitelů, vzniklo celosvětové hnutí za obnovu Lidic. Hlavním představitelem hnutí se stal anglický lékař Sir Barnett Stross, poslanec Britského parlamentu. V roce 1947 pak Sir Barnett Stross položil základní kámen nové obce a později v roce 1955 byl u zrodu lidického "Růžového sadu přátelství a míru".
 
    No a tak je to se vším. Dnes narážíme u části naší poválečné inteligence na jejich ubohé znalosti, nebo na propagandisty, kteří se cpou do rádia, televize či novin. Neberou ohled na podstatu věci, ale jen a jen, jedni svou nedostatečností, druzí možná podplaceni, nevím, ořezávají strom naši hostorie hezky pomalu, po kouskách a nenápadně, větev po větvi.

    Není to ale trend jen poslední doby, je to kontinuální úsilí vedoucí ve své podstatě k přespisování dějin, za účelem  porobení našeho národa, když ne velmocenskými prostředky, tak alespoň ekonomickým tlakem nebo hlavně stokrát opakovanou propagandou.

    Hned po sametové revoluci totiž nastoupili Goebbelsovi pohrobci a začali veřejně dehonestovat naše národní symboly. Tak jsme se mohli například dozvědět, že Žižka byl vlastně jen středověký zločinec a lapka. Pokud by jím byl, určitě by si Žižkovo bojové heslo "Na množství nehleďte", nedali do znaku naši zahraniční letci 311 bombardovací perutě RAF v Británii, nemluvě o významu Husitství pro naši dřívější Čsl. armádu a dnešní Armádu ČR.
 
    Žižkovo poselství tkví hlavně v tom, že to byl český vojevůdce, který nikdy nebyl poražen.

    Když se připomínají Lidice - symbol mezinárodního míru, připomíná se s tím celá nacistická mašinérie třetí říše, která za druhé světové války utlačovala "podlidi". Bylo jedno, zda jsou to Francouzští zajatci uvěznění v Novém Boru, nebo polské, ukrajinské, norské, či vězenkyně dalších národností, umučené otrockou prací pro wehrmacht v Ravensbrücku.

    Že se pan doktor Kosatík, 70 let po vypálení Lidic do Lidických "naváží", že nepřijali "nabízenou ruku k usmíření", a považuje Lidické v rozhovoru pro ČRo, za bláhové, že dar od sudetských Němců nepřijali, jen proto, protože pro pana doktora "je dar přijatelný"?
    Je to jen jedna z dalších jeho nedostatečností.
    Opravdu neví, že sudetští Němci přišli do Lidic a jako první při zatýkání celé obce v noci z 9. na 10. června 1942?
Podle toho co dalšího do mikrofonu ČRo řekl, lze usuzovat, že o Lidicích ví pramálo, a o nynější situaci téměř vůbec nic. Nebo dobře ví, ale neumí si to asi dát dohromady.

    Nedivme se! Je to jeho názor a kdo ví, odkud vítr z jeho úst fouká, když tvrdí, že to tak vidí.  Přesvědčil jsem se, že se za Lidice stydí, když říká že se v době po roce 1945 staly : "... pro mnohé návštěvníky,malinko protivné místo ..."!
    Asi byl pan doktor jedním z těch "mnohých", když tohle "protivné místo" dokáže vypustit do éteru (i když nerad, jak předříkává).
 
    Napadá mě jediný imperativ, než  !!!Pro zpravodaj 2. června 2012  připravil Antonín Nešpor.