24. štafeta
RAVENSBRÜCK - LIDICE - LEŽÁKY
22. - 24. 6. 2012
(tisková zpráva)
 
    Sportovci pokračují v uctívání tradice, k 70. výročí vyhlazení Lidic a Ležáků připravili nevšední pokračování populární štafety. Po loňském připojení další zničené obce Javoříčko, uctí sportovním výkonem i úžasný útěk z pochodu smrti lidických žen celým územím Německa, jejich příchod do Nového Boru a první noc na našem území v České Lípě !
    První akcí, která připoměla hrdinství našich parašutistů, děsivé období Heydrichiády a vlastenectví našich prostých lidí, byla mezinárodní CKP CENA NASAVRK - AVE půlmaratón LEŽÁKY MČR vet. kategorií, kde start tohoto známého mezinárodního závodu proběhl prakticky ve stejné době, jen o 70 let později, když naši parašitisté provedli atentát na R. Heydricha a poprvé přivedla běžce z několika zemí na pietní území Ležáky .

    Výjimečná štafeta, nad kterou převzal záštitu prezident České republiky a Min. předsedové Saska a Braniborska, odstartuje z koncentračního tábora Ravensbrück, kde byly vězněny lidické ženy, v pátek 22.6. v  7.00 hodin.
    První stuhy připojí zástupce naší ambasády v Berlíně, zástupci obou spolkových zemí a Muzea Ravensbrück Cyklisté se potom vydají ve směru pochodu smrti lidických žen do městečka Wessenberg, kde se po připojení další stuhy obrátí již směrem k naší hranici na Lychen, Zehdenick....
    Kytici položí celá výprava v kon. táboře Sachsenhauzen ( zde byl vězněn J.Čapek a 1200 našich studentů ), kolem Berlína budou cyklisté a běžci ( jenom ve městech se štafetou ) pokračovat přes další města na Kamenz, Tännicht-státní hranice a přes Lipovou, Velký Šenov, Krásnou Lípu a Svor dorazí v časných raních hodinách do Nového Boru. Zde bude jediná noční pauza.
    Před Novoborskou radnicí nastoupí výprava cyklistů a běžců 23.6. v 9.30 hodin k navázání další stuhy města, položí kytici k lípě lidických žen, u které bude odhalen pomníček na paměť příchodu lidických žen do Nového Boru a v 10.00 hodin se cyklisté vydají směrem na Českou Lípu, kde budou přítomni při odhalení pamětní desky, která bude připomínat první noc skupiny žen z Lidic na našem území 22.5. 1945.
    Město Kladno přivítá již běžeckou část štafety u sochy lidické ženy a do Lidic je naplánován doběh po 15-té hodině.
 Zde se po položení kytice k hrobu lidických mužů uskuteční nevšední beseda s přeživšími lidickými ženami a po krátkém odpočinku a navázání stuhy za obec Lidice, odstartují běžci ve 22.00 hodin směr Praha, kde navážou další stuhy mírového poselství  před Staroměstskou radnicí  s panem primátorem Svobodou zástupci Středočeského kraje a Muzea Heydrichiády. Další stuha bude připojena u památníku běžců v Běchovicích a dvojice vytrvalců budou pokračovat přes Kolín, Čáslav, Seč, Nasavrky do Ležáků, kam dorazí celá skupina čítající 50 účastníků ( běžci, cyklisté, novináři, doprovod ) krátce po 9.45 v čele se sportovní patronkou akce, mistryní světa a světovou rekordmankou Jarmilou KRATOCHVÍLOVOU !  Zde připojí poslední stuhy starostové okolních měst, radní a hejtman Pardubického kraje, velvyslanec Spolkové republiky Německo v ČR a závěrečnou stuhu připojí prezident České republiky Václav Klaus.
    Běžci a cyklisté položí kytici rudých karafiátů se štafetovým poselstvím čítajícím desítky stuh z německých a našich měst ke Knize obětí s jednotlivými delegacemi pietního aktu .
Předzvěstí tohoto velkého mírového poselství, které by mělo přispět k dalšímu vzájemnému porozumění mezi oběma národy, byl již několikátý pochod Míly Městecké, která v květnových dnech kopírovala téměř přesně trasu pochodu lidických žen-každým rokem se připojuje stále více účastníků této vzpomínkové akce, stejně tak cyklistická jízda Josefa Doškáře . I jim patří samozřejmě velké poděkování za skvělý sportovní výkon s velkou myšlenkou.

    Závěrem bych rád poděkoval všem, kteří nám pomohli tuto nevšední akci zrealizovat:
Určitě největší zásluhu realizace má Památník Lidice v čele s jeho ředitelem, Česko-německý fond budoucnosti, naše ambasáda v Berlíně, Pardubický kraj, hlavní město Praha a město Nový Bor, partneři dopravy AUTO IN Pardubice a LAS Chrudim, partneři sportovního vybavení, sportovní výživy a všichni, kteří se nějakým způsobem podíleli na realizaci doposud nejnáročnější štafetové akce v její 24. leté historii.
 
    Děkuji Občanskému sdružení Lidice za podporu realizace této nádherné myšlenky.

DĚKUJEME !
 

Jan Rýdlo, JR RUNNING SPORT-intersport
             organizační zajištění akce

Jan RÝDLO, JR RUNNING SPORT - intersport
Sokolská 130, 538 25 NASAVRKY, Tschechische Republik
Tel.:  +420 603 513 297
E-mail: jr.running@wo.cz
 Pro zpravodaj 17. června 2012  připravil  z došlé pošty Antonín Nešpor.