Odhalili pamětní desku lidickým ženám

 Štafeta Ravesnbrück - Nový Bor - Lidice - Ležáky. Navazování stuhy v České Lípě   V sobotu 23.6.2012 se na náměstí Osvobození v České Lípě  konalo slavnostní odhalení desky na památku lidickým ženám, která byla umístěna na budovu Vlastivědného muzea. Přiběhla štafeta organizovaná panem Janem Rýdlem, která byla vypravena z Ravensbrücku, do Nového Boru a České Lípy, posléze do Lidic i Ležáků. Slavnostní dekorování štafetového kolíku stuhou města Česká Lípa provedla starostka Mgr. Hana Moudrá.
    Odhalení pamětní desky věnované českolipskou jednotou Československé obce legionářské a okresní organizací Českého svazu bojovníků za svobodu v České Lípě se ujala starostka Mgr. Hana Moudrá spolu se synem jedné z lidických žen, Antonínem Nešporem, předsedou občanského sdružení Lidice.
    Deska symbolizuje upomínku lidických žen, které došly pěšky z ženského pracovního tábora Ravensbrück do Nového Boru, kde pocítily první přívětivé přijetí od československých vojáků, podplukovník Sekáč jim zajistil veškerou pomoc a po dlouhé době i nocleh pod střechou.
    Tak ukončily svoji pouť dlouhou, více jak 400 km a přespaly poprvé v osvobozené vlasti v České Lípě právě v prstorách tehdejšího kláštera.  Zde byla deska umístěna s laskavou podporou ing. Zdeňka Vitáčka, ředitele muzea, a místostarosty Jiřího Kočandrleho.

    Před příjezdem štafety udělila Národní rada Klubu českého pohraničí čestné uznání paní Mileně Městecké, která trasu z Ravensbrücku absolvovala, aby veřejnosti připomněla význam tohoto hrdinství.
    Před přítomnými vystoupil Zbyněk Cincibus, který poukázal na statečnost pětice lidických žen a na těžké podmínky, jež překonaly, když jejich více jak čtyřsetkilometrová cesta vedla přes německé území poznamenané léty panování nacismu a průchodem válečné fronty.
Odhalení pamětní desky lidickým ženám v České Lípě
    Plukovník Ing. Jaroslav Vodička, předseda Ústředního výboru Českého svazu bojovníků za svobodu citoval omluvný dopis německého prezidenta Joachima Gaucka za vypálení Lidic a Ležáků, který přišel k 70. výročí jejich vyhlazení v důsledku atentátu na Reinharda Heydricha.

    Proslov paní starostky se vztahoval především k historii, kterou je nutné chránit, zpřístupnit ji veřejnosti a předat mládeži, aby ji mohla uchovat a odevzdat dalším generacím.

    Ze slov Antonína Nešpora: „Ačkoliv všichni byli po válce šťastni, ony měly právo být nešťastné“ je patrné, že deska symbolizuje poslední šťastné chvíle lidických žen, když posléze dodává, že ve chvíli, kdy dorazily do osvobozené vlasti, netušily nic o vypálení Lidic, o tom, že ztratily svůj domov i rodinu.

    Na štafetový kolík, který končí cestu v Ležákách, přivázal poslední pamětní stuhu prezident České republiky Václav Klaus.
 Slavnostnímu odhalení předcházelo v pátek 22.6.2012 promítání dokumentárního filmu s besedou o knize Stanislava Motla Ozvěny lidické noci, ve škole U lesa  v Novém Boru a ve škole Miroslava Tyrše v České Lípě. Sám autor se ochotně těchto besed ve školách zúčastnil.

    V závěru celého shromáždění zástupci pořádajících organizací a představitelů města položili květiny se stuhami k pomníku „Terezín - Lidice - Ležáky“.
    Pamětní deska byla zhotovena díky laskavé podpoře Roberta Uksy a Šárky Motyčkové, kterým organizátoři v závěru shromáždění poděkovali.

 Bc. Hana Karolina KobulejováPro zpravodaj 4. července 2012  připravil  z došlé pošty se souhlasem autorky Antonín Nešpor.  Foto archiv OSL