Pietní území bývalé obce je jeden velký hřbitov.
    (reakce k diskusi na webu na téma „Rozeznění“)
    http://mluveny.panacek.com/rozhlasove-hry/65062-rozezneni-lidice-2012-2012.html

    Málokdo chápe, že Pietní území bývalé obce je jeden velký hřbitov. NKP Lidice je největší pietní místo, které podléhá jistým etickým normám, jak se zde na hřbitově chovat a co se tady smí a nesmí provádět. V první řadě nelze diskutovat o tom že se zde smí produkovat libovolné umělecké dílo.  To by měl každý pochopit, že proti takové produkci Lidičtí protestuji.
Autorská totiž licence umožňuje různou míru fabulace a tak si autorka scénáře vymyslela drobné příběhy - vzájemně na sebe nenavazující skeče. Ty jsou implementovány do celého programu, který se v Rozeznění na Pietním území vypálneých Lidic produkuje.

    Kdyby "Rozeznění", jak bylo Lidickými od počátku chápáno, byl osobní průvodce, prohlubující a osvětlující historická fakta,  nevznášeli by proti projektu žádné námitky. Ale od 19. února, kdy byla Lidickým nabídnuta jen část scének (asi dvacet z celkem osmdesáti), Lidičtí  od toho okamžiku masivně protestují. Je to "selanka zalitá sluncem" co s tragickou historii   nemá zhola nic společného!

    Jedena scéna za všechny. U „Památníku dětských obětí války“ je inscenováno vyprávění kompletní pohádky o Slepičce a kohoutkovi od Boženy Němcové. Slovo od slova tak zazní celá pohádka.

    Na místě pro Lidické nejposvátnějším, na společném hrobě "Rozeznění" ale mlčí. Na otázku proč se o masové popravě a společném hrobě "Rozeznění" ani nezmíní? Odpověděl pan Faltýnek, že ve sledovaném období zde ještě žádný hrob nebyl.
Tak to je vše co "Rozeznění" propaguje.

    Mrtvých mužů si "Rozeznění" nevšímá. Právě tento fakt, doposud nikdo veřejně nepodpořil, což je bohužel ostuda těch, kteří se vyjadřují, nikoliv Lidických. Těm to vadí, ti chrání svoje předky, kteří bojovali proti Hitlerovi i když byli mrtví.

    Pokud tedy Rozeznění fabuluje na Pietním území, pak sem nepatří, protože se právě tady, na pietním území vyhlazené obce dodržuje jedno z nejzákladnějších pravidel slušnosti a piety, že se zde říká jen pravda a nebo mlčí, což Rozeznění v každém případě porušuje.

    Mám zde pochovány příbuzné a tak vím co se sluší a patří na hřbitově a tedy protestuji proti produkci "Rozeznění" v prostoru NKP Lidice!

    Pro osvětlení, jak absurdně se "Rozeznění" chová vůči historii jeden rovněž absurdní příměr.
    Doporučte autorům "Rozeznění" vytvořit podobný projekt k výročí osvobození Terezína, do 8. května 2015 mají na to dost času.
    V Terezíně by se určitě také našlo období, těsně před vznikem gheta, kde si děti volně hrály a měly radost i zde si děti určitě hrály na schovanou, nebo se chodily koupat do Labe. Jenomže to by autorům pan doktor Munk nepovolil. Holt v Terezíně mají ředitele, který chápe docela jinak, co se smí a nesmí v autentických místech produkovat.

    Snad už teď alespoň trochu čtenáři chápou, proč se jezdí do Terezína a proč do Lidic. Určitě ne, aby se návštěvníci ze sluchátek dozvídali, jak si tu, či onde děti hrávaly na schovávanou nebo cachtaly ve vodě, nebo jak chodily do školy.

    Tady se bohužel psala krvavá historie, nenechme si ji tedy rozemílat Rozezněním!


Pro zpravodaj 20.4.2013 připravil Antonín Nešpor.