Pietní území bývalé obce je jeden velký hřbitov
    (pokračování v diskusi na webu na téma „Rozeznění“ reakce na komentář od Přemek 20. 4. 2013)
    http://mluveny.panacek.com/rozhlasove-hry/65062-rozezneni-lidice-2012-2012.html
 
    Vážený pane Přemku ...

    neprotestuji proti vylíčení obce, jak vypadala před válkou, to jste špatně pochopil. O Lidicích bylo vytvořeno dost filmového materiálu, knih nepočítaně. Opomenu-li historické publikace od renomovaných autorů, pak existuje dost textů, kde si autor dovolil vyfabulovat i příběhy někdy "přitažené za vlasy". Konečně i poslední Nikolaevůf film Lidice, přestože je v klíčových scénách pravdivě vyprávěn a lidé si podle toho budou Lidice pamatovat, obsahuje už ve své předloze Nokturno od Zd. Mahlera fabulace, proti, kterým ještě v roce 2000 žijící ženy, měly osobní výhrady. Přesto jsou to díla hodnotná a lze si podle nich představit to co se v Lidicích odehrálo.

    Jenomže žádné ze jmenovaných děl se nikdy neprodukovalo na pietním území.  To je nutné si uvědomit. Všechna dosavadní díla obsahující fabulace ctila a dodnes ctí pietu toho místa a vůbec žádné si nedělá nárok na produkování na místě vyhlazených Lidic.
    Veškeré autorské licence a fabulace podporující představivost, vyvolávající pocity které měli lidičtí občané v té a následné době, "nepřišly" nikdy do autentických míst starých Lidic.

    Rozezění se všemi svými autorskými licencemi a fabulacemi je ale produkováno právě zde, v místech vypálených Lidic.

    To je okolnost, proti které Lidičtí protestují.

    Kdyby se Rozeznění tak jak je produkovalo kdekoliv jinde, v divadel, v kině, jako kniha, v rozhlase nebo v televizi, nikdo asi nebude nic namítat proti sdělování nepravdy na pietním území.

    Ano čtete dobře. Rozeznění veřejně lže, když uvádí vymyšlené scény.  To kdyby si dokázali autoři a další uvědomit, bylo by to jedině dobře.

    Na druhou stranu nikdo nebrání autorům, aby svoje Rozeznění (nikoliv Lidické Rozeznění, jelikož ho Lidičtí nepřijali) zpracovali třeba jako rozhlasovou hru, v ní si vymysleli další a další scény, které se mohly, ale nemusely stát.
    Právě v tomto bodě, "že se to mohlo stát, nebo nestalo" je skryta podstata nepravdy - tedy lži.

    Lhát se nemá a na pietním území je to přímo v rozporu s pietou, která mu, ať se na to díváte ze které chcete strany, náleží.

    Pokud toto nedokážete pochopit, pak se zdá, že pietu toho místa nedoceňujete.
    Berte to laskavě jako fakt, nikoliv jako podnět k diskusi.

    Už samo o sobě je nekulturní a neetické, když kdokoliv prosazuje proti vůli přeživších, myšlenku, která je navíc v rozporu s pietou, která tomu místu náleží.

    Ať si produkují autoři svoje projekty na svém území!
    Přestože myšlenka Lidic patří všem, tedy celému mírumilovnému světu, Pietní území patří jen Lidickým. Mají tady pochované svoje předky. Lidičtí tedy mají legitimní právo odmítnout všechno, co je nepravdivé a dělá si nárok produkovat na pietním území.

    To je vše, co je nezbytné ještě pochopit.

    Pokud vám není srozumitelné proč je to zoufalý protest. Je, máte pravdu. Proti drzosti podpořené omezeností chápaní kontextu významu Lidic je to opravdu "zoufalý výkřik", ale Lidickým asi nic jiného nezbývá, než protestovat všemi dostupnými prostředky na všech dostupných místech.

    Myslet si a vzpomínat může každý kde chce na co chce, to je každého výsostně osobní věcí. Třeba jak krásně kvetly louky kolem cesty z Lodže do Chelmna, kudy v té přírodní kráse  vezly naše děti v pojízdných plynových komorách. Když pláč ustal a životy vyhasly, tak mrtvá tělíčka někde vedle cesty nacisté "zahrabali" nikoliv nepohřbili,  do jámy a jeli pro další smrtonosnou várku.
    Je fakt, že hned poté bylo opět všechno zalité sluncem a dál květiny kvetly a dívky z okolních  vesnic si je "mohly ale také nemusely" vplétat do vlasů. Byl to opravdu "báječný život a krásný bezstarostný čas"!

    Podle čeho si myslíte, že si lidé na celém světě pamatují jména jako Treblinka, Terezín, Lidice, Lodž, Ravensbrück atd. ...?
    Myslíte si, že si tato místa připomínají protože tu bývalo krásně, než sem přišel nastolit "svoje nové pořádky" Hitler?
    Tak proto se do Lidic nejezdí a do Terezína také ne.

    Jakékoliv domněnky jsou z historie těch míst vytěsňovány tragediemi, které zde nastaly a které je nutné si připomínat, nikoliv od nich odvádět pozornost, jak to kvalifikovaně předvádí projekt Rozeznění.

    V tom je všeobecná odpověď všem, kteří nemohou pochopit některé sounáležitosti.

    Nepřemýšlejte zda-li mi vadí, či nevadí Vámi navozené téma Vávrova filmu. Téma je Rozeznění a jeho produkce na pietním území. Autorská licence uplatněná ve filmu Otakara Vávry je poplatná době vzniku filmu, a hlavně nikdy se tento film neprodukoval ani nebude produkovat v autentických místech pietního území, protože jde o umělecké ztvárnění děje.
    Pokud by tomu ale bylo naopak, že by někdo chtěl film produkoval na pietním území, vznesl bych proti takové lži stejný protest společně s ostatními Lidickými.

    Tady totiž nejde o to, zda-li někomu něco vadí, či nevadí. Jde o to, co vyžaduje pieta toho místa.
    Existují našinci, kterým nevadí, i když se na hřbitově prodává občerstvení včetně svařeného vína, tedy že sešlost popíjí alkohol a navíc se vybírá dobrovolné vstupné, protože se tu pořádá veřejný koncert. Kšeft je kšeft! Toto není bohužel výmysl!

    Asi cítíte, že jsou takové věci na hřbitově lidsky nepřípustné, protože jsou v příkrém rozporu s pietou. Leč existují lidé, kteří proti tomu nic nenamítají, navíc se jim jeví taková produkce na hřbitově přípustná a nechápou, že s tím je něco v nepořádku, že proti tomu může vůbec někdo vznést protest. "Vždyť je to tak pěkné, kouzelné a možná i dojemné představeni!" Jinak v posledním odstavci si protiřečíte, když píšete, cituji: "Váš postoj je mi samozřejmě srozumitelný a chápu ho – na druhé straně mi není srozumitelné, proč tak zoufale protestujete proti vylíčení Lidic ..."
    Pokud je Vám můj postoj srozumitelný a zároveň jej chápete, nemůže Vám být na něm cokoliv nesrozumitelného. To byste jinak už nedodával, že můj postoj chápete.
 


Pro zpravodaj 22.4.2013 připravil Antonín Nešpor.