Dnes navečer u jezera Schwedtsee.

    Ravensbrück leží v Mecklembursku, 80 km na sever od Berlína. Zdejší koncentrační tábor rámují ze západu jezero Schwedtsee a z východu jezero Stolpsee, která jsou spojena z jihu kanálem zvaným Sigelhavel.
    Havola je řeka v Německu (německy Havel, dolnolužickosrbsky Habola), která odvodňuje Meklenburská jezera, protéká Předním Pomořanskem, Braniborskem, Postupimí, Berlínem a Sasko-Anhaltskem. V první třetině svojí cesty Německem tedy protéká jezery poblíž Fürstenbergu a napájí zmiňované jezero Schwedtsee.
    Toto jezero je místem posledního odpočinku ostatků - popela, žen, které zahynuly v koncentračním táboře.

    Dnes navečer budou položeny růže na hladinu zmíněného jezera, je to zvyk vězněných žen, jež sem přijíždějí uctít památku svých příbuzných a spoluvězenkyň, dělají to tak od války i Lidické ženy.

    Zítra v časných hodinách se vydají na cestu účastníci letošní rekonstrukce pochodu smrti. Z „apelplacu“ vyjdou hlavní branou s paní ředitelkou Památníku Ravensbrück, která přichází každoročně pozdravit účastníky a zároveň se z účastníky pochodu rozloučit před dlouhou cestou do Čech.

    Rovněž letos budou navštívena místa, kudy před 68. lety procházela pětice Lidických žen, tehdy je však nikdo ani nepozdravil. Letos přislíbili účast i němečtí cyklisté.
    V následných článcích budeme sledovat ohlasy v místních a později i našich médiích.

    Přejme všem účastníkům pochodu štěstí a zdraví. Pětice žen z Lidic takové štěstí měla, že na konci války ve zdraví došla až do svobodné vlasti.

Lágrovka, vedoucí z Fürstenbergu do Ravensbrücku, po které sem přišlo  přes 130.000 žen.
 


Pro zpravodaj 8.8.2013 připravil Antonín Nešpor foto archiv OSL.