Je neetické kšeftovat s osobními jmény a pietou.

    Když byla na FB kolem 20. května 2013 založena skupinu s názvem "Josef Horák a Josef Stříbrný - lidičtí letci" (dále jen "H+S") a odkaz na ni byl uložen do skupiny "Lidice", dostal jsem upozornění, že se skupina jednomu FB příteli zalíbila natolik, že se hned ke skupině přidal.

    Také jsem se nechal usnést vizí nových stránek na dané téma a v dobré víře přidal odkaz na stať o Josefu Horákovi ze stránek http://www.lidice.cz/obec/historie/KLIKMAP/073.html#Josef Horák 24.6.1915 Hřebeč
    Autorka nově vzniklé skupiny "H+S", mi za ten odkaz poděkovala, ale to bylo poslední její příznivé vyjádření.
 
 
    Leč když jsem si ony stránky prohlédl podrobně, zjistil jsem, že jako první podskupina zde byla uvedena stránka s reklamou na trička: "Trička II. a III. Československého odboje".
 
   Okamžitě jsem autorce tuto nehoráznost vytkl, protože si na jménech našich hrdinů zjevně začal „přihřívat svoji výdělečně činnou polívčičku“ nejmenovaný podnikatel, který potiskuje trička a jak jsem zjistil náhledem do jeho stránek s tričky, objíždí s nimi významná místa našich dějinných událostí a zde pak jako připomínku prodává.
 
  Mimo jmen a fotografií Horáka a Stříbrného  byla na první pohled na stránce "H+S" vidět nejen reklama na trička, ale i skupinu Gabčíka a Kubiše a na reklamní stránce triček, pak další odbojáři včetně snímků  „Tří králů“, ale i skupina „Bří. Mašínů“. Rovněž byly ve skupině H+S momentky z pietního aktu konaného v Lidicích.
    To všechno  bohužel není o Horákovi ani Stříbrném, jejichž jména skupina na FB nese.

 
    Proti samostatné reklamě na FB nic nemám, je to svobodné rozhodnutí každého, co si na svůj profil navleče, ale proti zneužívání jmen mých příbuzných k propagaci jakékoliv ekonomické aktivity, jsem připraven minimálně protestovat.

 
 
  Skupina i její obsah vznikl na základě upoutávky na Motlův dokument nazvaný "Kalvárie lidických letců" a uveřejněný na webu ČT. Při jeho natáčení (27.3.2013) byly snímky z fotografií mých příbuzných s mým souhlasem pořízeny. Snímky se ale objevily z ničeho nic bez jakéhokoliv svolení příbuzných a zároveň bez hlubšího popisu v dnes  již neexistující skupině „Josef Horák a Josef Stříbrný - lidičtí letci“. Tedy byly okopírovány z webu, což sama autorka v korespondenci přiznala.

    Motlův dokument byl odvysílán poprvé 7.5.2013 ve 20:50 na ČT2 a stránka lidických letců vznikla o 14 dnů později 22. května 2013 po 19. hodině.

    Tedy jsem protestoval proti zneužití jména Josef Horák včetně jeho fotografií a dalších osobních snímků vykradených z upoutávky na Motlův dokument, kde výše uvedená fotografie existuje a nemohla vzniknout dříve než při natáčení. 

    Oficiální sdělení uvedené na FB, ciuji: „Příloha byla pravděpodobně odebrána nebo k jejímu sdílení s vámi neměl uživatel dostatečná práva“, uvedená pod linkem https://www.facebook.com/pages/Josef-HorĂĄk-a-Josef-StříbrnĂ˝-lidiÄŤtĂ­-letci/414590471972136
jen dostatečně osvětluje proč byla stránka z FB smazána.

    Nedejme se tedy ovládnou reklamními praktikami při níchž dochází ke zneužívání osobních jmen!

    Zneužívají se tak jména našich hrdinů - našich příbuzných, bez ohledu, zda-li se nám to líbí. Raklamní pracovníci to dělají  ne pro podporu piety, či vzpomínky, ale aby na těch tričkách vydělali. Jejich prvotní záměr není v žádném případě propagace hrdinství. To mi nikdo nevymluví.

    Je neetické kšeftovat s osobními jmény a jejich podobenkami a vzpomínkou, která se k nim váže a kterou my pozůstalí musíme bránit.
    Tričko není náhrobní kámen!

    Jakékoliv diskuse a omlouvání typu cituji „Místo toho aby byl někdo rád, že se vůbec někdo o naší historii zajímá, tak ho jen zbytečně "buzerujete", (přišlo na mou adresu) bohužel není na místě a autor toho výroku, zjevně spojenec autorky stránky H+S a příznivec reklamy na "Trička II. a III. Československého odboje", by si měl uvědomit, že „nebuzeruji“, ale hájím práva těch, kteří  se už bránit nemohou.

    To je vše, co mi leželo na srdci.Pro zpravodaj 4.6.2013 připravil Antonín Nešpor  ilustrační foto z FB.