Děkuji ještě jednou.
 
    Děkuji ještě jednou všem účastníkům rekonstrukce transportu smrti pětice Lidických žen 2013.
 
    Jde o připomínání historie návratů tisíců otroků třetí říše, kteří se skončení války vůbec dožili a pak se ještě dostali do soukolí, ve smrtelné křeči se svíjející nacistické bestie, jejíž "děti" si vybíjely svoji zlost na bezbranných, mnohdy polomrtvých lidských bytostech.

    Transport smrti a útěk z něho, pětice Lidických žen, je jenom zlomeček toho co o těchto strastiplných dobách víme. Ty události jsou otevřenou knihou s dosud málo popsanými listy. Je nezbytné ji zaplnit svědectvím autentických svědků, ale i, kde už to není možné, svědectvím z doslechu, či těch, kteří jen si pamatují, jaká to byla hrozná lidská bída. Proto je třeba si sami sobě, ale i všem ostatním, tyto události připomínat.
 
    Když někde, z nějakých úst uslyšíte, že "nešťastníci na druhé straně" také trpěli, pak vězte, že agresor nikdy netrpí a pokud je poražen, pak právem. V opačném případě bychom už dnes neměli co rekonstruovat, nač vzpomínat,  prostě bychom nežili.

Růže na hladině jezera Schwedtsee u Ravensbrücku,
sem se sypával popel umučených.
 
Lidické ženy zaplynované a ty,  
které podlehly útrapám  
v koncentračním táboře. 
  
BARTŮŇKOVÁ ROZÁLIE   1863  
BENDOVÁ ROZÁLIE   1893  
BRADOVÁ ANASTÁZIE   1891  
ČERMÁKOVÁ VALERIE   1883  
HANFOVÁ ANNA   1907  
HANFOVÁ MARIE   1880  
HANZLÍKOVÁ ANNA   1879  
HANZLÍKOVÁ KAROLINA   1875  
HANZLÍKOVÁ MARIE   1854  
HEJMOVÁ ANNA   1897  
HEJMOVÁ ROZÁLIE   1888  
HIMLOVÁ ANNA   1884  
HLINKOVÁ TEREZIE   1870  
HRONÍKOVÁ BOŽENA   1871  
JIRÁSKOVÁ MARIE   1882  
KÁCLOVÁ ANTONIE   1883  
KLÍMOVÁ MARIE   1891  
KORECKÁ MARIE   1873  
KOTMELOVÁ MARIE   1879  
KOVAŘOVSKÁ MARIE   1888  
KOVAŘOVSKÁ ROZÁLIE   1886  
KOZLOVÁ MARIE   1897  
MÜLLEROVÁ MARIE   1888  
MÜLLEROVÁ MARIE   1912  
NECHVÁTALOVÁ MARIE   1871 
NOVÁKOVÁ ANNA   1876  
NOVÁKOVÁ MARIE   1884  
NOVOTNÁ KATEŘINA   1870  
PÍROVÁ ANEŽKA   1874  
PITÍNOVÁ BLAŽENA   1906  
PITÍNOVÁ MARIE   1877  
POSPÍŠILOVÁ ANTONIE   1894  
PRŮCHOVÁ JULIE    1884  
RADOVÁ ALŽBĚTA   1894 
RÁKOSOVÁ MARIE   1887 
RŮŽENECKÁ ALŽBĚTA   1889 
RŮŽIČKOVÁ ZDEŇKA   1895 
SAJDLOVÁ ANEŽKA   1888 
SAJDLOVÁ BARBORA   1868 
SAJDLOVÁ MARIE   1894 
STŘÍBRNÁ ANNA   1872 
ŠANTOROVÁ ROZÁLIE   1889 
ŠROUBKOVÁ MARIE   1914 
TÝBLOVÁ ROZÁLIE   1878 
VERUNKOVÁ BARBORA   1871 
ZBROJKOVÁ ANNA   1883 
ZELENKOVÁ ANNA   1885 
ZELENKOVÁ MARIE   1875 
ŽIDOVÁ KAROLINA   1877
  
Lidické ženy nezvěstné.  

KINDLOVÁ RŮŽENA   1890 
 (naposled vězněna v Ravensbrücku)  
PĚŠKOVÁ ŽOFIE   1907 
 (naposled vězněna v Grünnerbergu)  
SYSLOVÁ MARIE   1893 
 (naposled vězněna v Ravensbrücku)

 

Pro zpravodaj 15.6.2013 připravil Antonín Nešpor, foto archiv OSL