Kdo je a kdo není Lidickým občanem?

    V této informaci se vracím k letošní tryzně za Lidice konané 15. června 2013.
    I stalo se že paní Josefínu Napravilovou, čestnou občanku Lidic, se "kdosi" snažil přeřadit z lidických do "nelidických". Přítomný pořadatel pan Horešovský, se jí snažil vykázat mimo prostor, vyhrazený pro Lidické ženy a děti. Ještě že tomuto faux-pas učinily přítrž samy Lidické ženy, které se vůči takovému jednání ohradily a vyžádaly si paní Napravilovou do svých řad.
    Jaké štěstí, že nepřišla jako první, neměla by zjevně žádnou šanci!

    Paní Josefíně Napravilové bylo uděleno v lednu 2009 Čestné občanství Lidic za její příkladné vyhledávání zavlečených dětí. Do rodné obce přivedla tehdy 14-ti letého Václava Hanfa, který válku prožil jako Lidické dítě velmi pohnutým způsobem.
    V místním zpravodaji je udělení občanství věnován článek kde se m.j. píše: "Ke gratulaci zástupců Zastupitelstva obce Lidice se připojily i organizace v obci působící. Základní organizace Českého svazu bojovníků za svobodu, Památník Lidice a Občanské sdružení Lidice."

    Asi tu bude něco v nepořádku, když ředitel Památníku Lidice osobně předal 20. ledna 2009 paní Napravilové jako čestné občance Lidic stříbrný Pamětní odznak Památníku Lidice a dnes - na výročí 2013, je u hrobu vystavena na pospas pořadatelské službě, která neví, že mezi lidické právěm patří.

    Asi opravdu nebude něco v pořádku, když podle informace pod fotografií uvedené v jiném čísle zpravodaje z roku 2012 je uvedeno: "... 21. ledna 2012 oslavila 98. narozeniny paní JOSEFÍNA NAPRAVILOVÁ, čestná občanka Lidic - foto: Pavel Horešovský..." -  tentýž Pavel Horešovský,  jinak současný předseda ZO ČSBS Lidice, který zajišťuje pořadatelskou službu u hrobu a který se snažil paní Josefínu Napravilovou ze skupiny Lidických vyřadit.

    Takové extempore se však neudálo poprvé.

    Na výročí, konaném 11. června 2011, se stala obdobnou obětí podivných praktik pořadatelů pietního aktu, paní Winifred ze Swindonu, manželka plukovníka letectva (i.m.) Josefa Horáka z Lidic, který za války v RAF bojoval proti Hitlerovi.
    Byla opět panem Horešovským vykázána z prostoru pro Lidické. Tehdy se na její obranu postavila její praneteř, která jí ke hrobu doprovázela. Pořadatel pan Horešovský tehdy dost nevybíravým způsobem řekl: "Tady je to jen pro Lidický" a vyzval, aby prostor s lavicemi opustila.
    Přesto díky praneteři se nakonec podařilo paní Winifred v tomto prostoru usadit i proti zjevné nevůli pořadatele. Jak to celé skončilo se můžete optat naší paní starostky, která při následné zdravotní kolizi paní Winifred osobně pomohla. Pořadatel se toho samozřejmě nevšímal, když paní Winifred omdlela a tedy nepomohl. Proč asi, když stál, za lavicemi sedících a musel všechno vidět.

    Nikdy před tím, kdy společně s Annou Nešporovou, rozenou Horákovou z Lidic - její švagrovou - sedávaly společně v prostoru vymezeném Lidickým, si nikdo nedovolil, ženu v letech paní Winifred (*1923),  z toho místa vykázat.

    Problém je, jako obyčejně v totální neinformovanosti ředitele PL a jeho pořadatelů, kteří si navíc přisvojují právo rozhodovat o tom kdo patří mezi Lidické a kdo ne.
 

 
    Paní Winifred se stala Lidickou tím, že se provdala v roce 1941 za Josefa Horáka a po válce, když se z Británie přistěhovala s celou svou rodinou, potvrdila jí tento stav tehdejší předsedkyně Místního národního výboru Lidice paní Helena Leflerová. 10. února 1948 jí byl vystaven Domovský list č.81.   

    Takové listy byly vystavovány všem obyvatelům Lidic a doposud nebyly zrušeny. Konečně i Osvědčení o státním občanství České Republiky z roku 2001 vydané Okresním úřadem v Kladně právě na základě Domovského listu z roku 1948, nezpochybňuje že paní Winifred byla je a bude Lidická, bez ohledu na názory pana ředitele PL, nebo jeho pořadatele PH.

    Paní Winifred od té doby na výročí přichází ke hrobu již jen položit kytičku, ale organizované tryzny se nezúčastňuje - aby se zde necítila trpěna.
    Ředitel PL se paní Winifred za tento incident z roku 2011 nikdy  neomluvil, ale naopak v bezprostřední telefonické interpelaci historika Stehlíka, incident  namísto očekávané omluvy bagatelizoval.

    Je vhodné na tomto místě poznamenat, že paní Winifred byla Lidická ještě dříve, než se pan ředitel s jeho pořadatelem narodili.  Ale to oni nevědí, nebo vědět nechtějí, ale to není chyba paní Winifred.

    K tomuto povzdechu pak patří, že na dobových snímcích z výročí,  umístěných na internetu sedí mezi Lidickými i ti co evidentně Lidičtí nejsou a to jak v roce 2011 tak i letos.
 Pro zpravodaj 20.06.2013 připravil Antonín Nešpor, foto archiv OSL