Vážení přátelé Památné Lidické hrušně,

    jménem mým i ostatních členů Občanského sdružení Lidice bych Vám všem ještě jednou rád poděkoval za výborný průběh výsadby dceřiné hrušně v Novém Boru. 

    Díky patří především za přípravu celé akce paní ředitelce Mgr. Zuzaně Tomsové a zajištění celého programu, paní zástupkyni Mgr. Marii Štroblové a ostatnímu personálu školy a školní jídelny.
    Samozřejmě nelze opomenout další organizátory tohoto vzácného setkání žáků školy s Lidickými ženami, a to manželé Svobodovi, kteří iniciovali spolupráci školy s naším sdružením.

    Prvotní myšlenka je vždy to, co předchází konečnému úspěchu. Tedy díky, Svobodovi!

    Našim ženám se setkání velmi líbilo, obzvláště pak byly rády za vnímavé posluchače a upřímné vyjádření díků od dvou dívenek, které po besedě samy od sebe přišly osobně poděkovat paním Kalibové a Cábové.

    Viděli jsme během programu uspořádaného pro „dceru Lidické hrušně“, v dětských očích slzy při vyprávění zážitků z doby války, ale i radost, při výsadbě štěpu na pozemku školní zahrady.  Přijetí nového stromu a přiložení vlastní ruky k výsadbě, bylo plné dětského nadšení. Ujistilo nás to, že celá akce splnila očekávání, že se noví žáci, další školy dozvěděli o legendě památné Lidické hrušně a že se o její „dceru“ budou starat stejně dobře, jako ji společně zasadily.  Dozvěděly se proč se o ní mají starat, až ani my tu jednou nebudeme, že se o ni budou starat jejich vlastní děti.

    Díky patří tedy i všem dětem které na palouček školní zahrady přišly a pomohly, byť jedinou lopatkou hlíny, nebo přišlápnutím zeminy vlastní nohou. 
    Velmi nás potěšila přítomnost dalších zástupců organizací města Nového Boru a České Lípy. Jmenovitě přišli: František Chot - zastupitel Kraje Liberec, mjr.vv Mgr. Josef Vegner - předseda jednoty ČsOL Česká Lípa, Zbyněk Cincibus - místopředseda OV ČSBS Česká Lípa a předseda Okresní rady Č. Lípa, Antonín Paryzek KSČM Nový Bor, Stanislav Voržáček - člen předsednictva OV ČSBS Česká Lípa a Josef Doškář - předseda MO ČSBS Nový Bor a Jednoty ČsOL Nový Bor.

    Se všemi hosty se na závěr děti rády u hrušně vyfotografovaly.

 
 


Lidické ženy položily květiny
u lípy Lidických žen.

Antonín Nešpor
předseda sdružení


Pro zpravodaj 25.10.2013 připravil Antonín Nešpor, foto archiv OSL