Když se psalo v kladenském deníku ... 
 
    Když se psalo v kladenském deníku začátkem loňského listopadu, že žáci Základní školy ve Velvarské ulici v Kladně - Hnidousích mezi sebou přivítali Posla naděje, nebylo to poprvé, co byla dceřiná hrušeň naší památné Lidické hrušně vysazena, aby si tamní žáci připomínali historii Lidic jejím prostřednictvím.
    První hrušeň projektu nazvaného "Posel naděje", byla vysazena v Tachově v květnu 2012.
 
    Další hrušeň jsme vysadili, letos, 24. října na školní zahradě v Novém Boru.

    Týden po této výsadbě od 1. listopadu  2013, zveme všechny Novoborské ale i další přátele,  aby přišli shlédnout výstavu sbírky uměleckých děl věnovaných Památné Lidické hrušni. Vernisáž padesáti exponátů, které Občanské sdružení Lidice vystaví v Galerii Egermann na náměstí v Novém Boru, bude zahájena v 15 hodin.

    Sbírku představí Antonín Nešpor, předseda OSL.Pro zpravodaj 29.10.2013 připravil Antonín Nešpor, Fotografie je jedním z exponátů výstavy. Do sbírky jí věnoval autor Jaroslav Vyšín, kladenský fotograf.