1. listopadu proběhla vernišáž v galerii Egermann.

    Díky panu Uksovi, majiteli firmy Egermann v Novém Boru, který poskytl prostor pro konání výstavy artefaktů hrušňové sbírky, se mohla uskutečnit další, v pořadí už devátá výstava v rozsahu padesáti exponátů. Výstavy pořádáme většinou při jarních shromážděních u památné Lidické hrušně a pak při různých příležitostech v místech, kde o výstavu projeví zájem.
    Od loňské výstavy v Liberci je to už druhá výstava otevřená v severočeském kraji. Instalaci výstavy nám velmi pomohla paní Věra Kalousová z firma Egermann.
 
    Vernisáž zahájil pan Radko Stehlík - kurátor. Expozici uvedl vyprávěním o jednotlivých dílech předseda Občanského sdružení Lidice, pan Antonín Nešpor. Příběhy vystavených exponátů návštěvníky velmi zaujaly. Po oficiální části vybyl čas na neformální setkávání jak návštěvníků s členy OSL, tak i s autorem křišťálové hrušně, panem Arno Čančíkem.
    K pěkné pohodě přispěla i přítomnost paní Zdenky Kotkové, dcery Lidické ženy, která přijela z Liberce. Je třeba říci, že právě ona iniciovala loňskou libereckou výstavu v Radničním sklípku.
 
    Výstava potrvá do poloviny prosince.
 
 
 
 
  Pro zpravodaj 5.11.2013 připravil Antonín Nešpor, foto archiv OSL