Posel naděje kruh uzavřel.

    V sobotu 9. listopadu  jsme navštívili ateliér manželů Hamplových v Praze.  Setkání to bylo nadmíru prospěšné, protože očekávané. Přivezli jsme a vysadili v zahradě před ateliérem, kde vznikaly sochy Památníku dětských obětí války, další dceřinou hrušeň. S ohledem na přání a věk pana Hampla (84 let),  jsme tuto výsadbu pojali výjimečně komorně, a tedy tak,  že výběr pozvaných hostů jsme nechali na členech pražského spolku pro realizaci Památníku dětských obětí války.

    Kruh se uzavřel!

    Tři sochy - tři bronzové Lidické děti, budou opět poblíž hrušně, kolem jejíž „matky“ ještě živé Lidické děti chodily do školy.

    Velmi rádi jsme si po výsadbě ještě dlouho povídali o plánech našeho sdružení.  Probírala se témata  výstav a exponátů hrušňové sbírky. Dobrou náladu na chvíli pokazilo ožehavé téma spojené  se soudním sporem, který vede ředitel Památníku Lidice s panem Hamplem. V něm jsou spoluautoru díla upírány zásluhy o vznik památníku. Takové jednání se nám zdá ostudným, neboť žádná z Lidických žen (se kterými jsem měl možnost dříve mluvit), jež ateliér za života akad. sochařky Marie Uchytilové (první ženy pana Hampla)  navštívily, by nemohly prohlásit s čistým svědomím, že se na pomníku akad. sochař ing. J.V. Hampl nepodílel.
    Bylo příznačné, že předchozí ředitelka Památníku Lidice, zesnulá ing. Marie Tělupilová zvala pana Hampla osobně ke všem akcím pořádaným PL, což dokazují pozvánky z té doby. Proč ho asi zvala, kdyby se vznikem sousoší neměl co dočinění.  Doufejme, že soud rozhodne podle pravdy!

    Vysazené hrušničce, v pořadí již čtvrtému "Poslu naděje", přejeme dobré zazimování a silné kořeny.
 
 
Členové spolku vysazují štěp v blízkosti soch.
Vlevo akad. sochař pan ing. Jiří Václav Hampl spoluautor sousoší.Pro zpravodaj 10.11.2013 připravil Antonín Nešpor, foto archiv OSL