Veřejná knihovna Lidice zve čtenáře knihovny i širokou veřejnost v rámci cyklu

"SETKÁVÁNÍ S KNIHOVNOU"

na vyprávění o poznávacím zájezdu

"PO STOPÁCH LIDICKÝCH A LEŽÁCKÝCH DĚTÍ“

Setkání se uskuteční ve středu 26. února 2014 od 18:00 hod v Oáze Lidice, Josefa Stříbrného 162

    V listopadu 2013 se z Lidic vypravil zájezd do míst spojených se smutným osudem lidických a ležáckých dětí po jejich odloučení od maminek a transportu do Polska v červnu 1942.

    Účastníci zájezdu z řad pamětníků, rodin obětí, obyvatel obce, členů ČSBS a zaměstnanců Památníku Lidice navštívili místa jako  Poznaň, Puschkau, Chelmno, Lodž a Osvětim, aby si připomněli stopy těch nejmladších svědků a obětí lidické a ležácké tragedie a uctili jejich památku.

    O navštívených místech, pocitech a poznatcích ze zájezdu bude vyprávět Kateřina Hládková (vnučka Emilie Chválové, roz. Frejové) a další účastníci. Vyprávění doplní i promítáním pořízených fotografií.
    Prostory budou přístupné od 17:45 hod.
 


 Pro zpravodaj 23.1.2014 připravil Antonín Nešpor, foto archiv autora