"Á, to jste vy, Vykouku. To jsem opravdu rád, že vás zase vidím. V těch Liběšicích to bylo opravdu jenom nakrátko, že? A vy jste z toho měl takový strach. Je to hrozné, jak se nám republika rozpadá pod rukama. Ani se mi už nechce věřit, že se nerozpadne úplně a ten šílenec s pěšinkou a chroustem pod nosem nás nesežere docela."
    Těmito slovy přivítal Jaroslava Vykouka staršího po návratu domů, ředitel kladenské pošty Cincibus. 
    Děj knihy "Hnědý mrak nad Kladnem" poutavě vypráví příběh autorova tatínka v období před obsazením republiky a dobu nacistické okupace. Takových knih není mnoho, aby prováděly historií v místech, které kladeňáci dobře znají, nebo mají podnes možnost je poznat.

    Jaroslav Vykouk mladší (1943) vzděláním pedagog se zajímá o historii a heraldiku. V roce 1997 převzal po svém otci funkci kronikáře města Kladna. Je autorem řady knih se vztahem k historii a místopisu Kladna a Kladenska. (Skulptury v Kladně, Kladenský uličník, Kladenský tulák, Domy jako galerie, Kladenský turista).
    Křest jeho poslední publikace "Hnědý mrak nad Kladnem", kterou vydalo OS Halda, proběhl 15. ledna ve Středočeské knihovně v Kladně.

 
    "Mlékárna paní Nežerné se stala střediskem všech zpráv, které zákaznice přinášely a navzájem si je sdělovaly. Mnohé byly zcela vymyšlené a nesmyslné, jiné byly neúplné a jen malá část z nich byla pravdivá. To ale stačilo, aby lidé ani nedýchali. Vždyť bylo zatčeno naráz přes stovku lidí. Lidé z radnice, sokolové, příslušníci nejrůznějších spolků, představitelé politických stran, celá kladenská elita. Na všechny padla hrůza a nejistota, co bude dál. O pár hodin později už věděli alespoň něco. V Kladně byl vyhlášen, jako první v Protektorátu Čechy a Morava, výjimečný stav." ...


 Pro zpravodaj 25.1.2014 připravil Antonín Nešpor, foto archiv autora