"Po stopách Lidických a Ležáckých dětí“

    tak je nazvána beseda, kterou uspořádá Veřejná knihovna v čele s panem Černým. Ten přivítá jednu z nejmladších aktivních pozůstalých po Lidických, paní Kateřinu Hládkovou, vnučku Emílie Chválové, rozené Frejové. (1934 - 2012)

    Paní Kateřina je jednou ze šesti vnoučat Emílie Chválové. K historii Lidic jí přivedla její babička. Naznačila jí cestu, kterou se nyní Kateřina snaží získat další vědomosti o kalvárii Lidických žen a dětí.
    Již vloni se zúčastnila třetího ročníku rekonstrukce transportu smrti pětice Lidických žen, který pořádá pod záštitou občanské sdružení Lidice, aktivistka Milena Městecká z Prahy.

    Kateřina se rovněž zúčastnila zájezdu do Polska o jehož průběhu a zážitcích z míst, kde končily životy mnoha miliónů lidských bytostí ve vyhlazovacích táborech, přijde vyprávět.

    Je to od ní vstřícné gesto naplňující odkaz její babičky a venkoncem i dalších Lidických žen, které po návratu z lágru věnovali část svého života besedám po celé naší vlasti i v zahraničí.

    Jsme rádi, že se najdou i mezi mladšími pozůstalými lidé, jako je Kateřina Hládková, kteří jsou schopni a hlavně ochotni vyprávět to co prožili při návštěvě těchto prokletých, bohem zapomenutých míst.

    Doufejme, že na besedu přijdou i další účastníci poznávacího zájezdu, ale hlavně dosud žijící Lidické ženy a děti, které jsou schopné se o svůj životní příběh podělit s ostatními.Pro zpravodaj 23.2.2014 připravil Antonín Nešpor