Pozvánka na 4. ročník pochodu Ravensbrück-Nový Bor 2014

    Rekonstrukce pochodu Lidických žen,  9.5. - 22.5. 2014
    Už počtvrté letos vyjde 9. května z brány koncentračního tábora Ravensbrück pochod na počest Lidických žen. Ze stejné brány byly tyto ženy a jejich spoluvězenkyně vyhnány v roce 1945 na pochod smrti. Nevěděly, co je čeká, zda přežijí. Pět z nich, pět žen z Lidic, se vrátilo do vlasti pěšky. Jejich pouť, dlouhá více než 470 km, skončila v Novém Boru.

    Každý rok je nás na trase Ravensbrück – Nový Bor o něco víc. Někdo se připojí jen na jednu etapu, někteří na více, jak má kdo čas, možnosti a výdrž. Někdo se vydá raději na kole, někdo sám, jiný s celou rodinou, přáteli. A někdo přijede na přivítání v cíli v Novém Boru u Lidické lípy, 22. května, ve stejný den, kdy sem došly Lidické ženy v roce 1945. To se také cení.

    Většina „pochodníků“ to chce letos zopakovat, někdo i přidat další kilometry. Všem za to patří dík. I vám, kteří se vydáte na pochod letos. Nemohu tu zmínit jména všech, kdo se přidali, nejdřív to byli přátelé a kamarádi, pak vloni skupina lidických, i potomci přeživších, to bylo ohromné. Zareagovali na povídání o pochodu vloni v dubnu v lidické Oáze. Za necelý měsíc po ní byli připraveni vyrazit na pochod.

    Trasu už známe bezpečně, prošla jsem ji celou čtyřikrát, je to zkušenost šlapat přes tolik měst a vísek pěšky, po svých. Po cestě je spousta zajímavého, krajina i cesta poutavá, na severu oblast jezer a velkých řek, více na jih prochází trasa oblastí Horní Lužice, leckterému nápisu v hornolužické srbštině my Češi rozumíme, až je to leckdy úsměvné.

    A pak už se z německé roviny dochází k českým horám, Lužickým, mají svou krásu. Na zastavení sice moc času po cestě není, každý den je totiž potřeba zvládnout průměrně 35 km. Ale rozhlédnout se a povídat se dá vždycky a o všem, třeba i o tom, jak to mohlo tehdy v 45. vypadat. Ale i lecčems jiném.

    Abych nemusela víc vyprávět – pojďte se letos přidat i vy. Je to zkušenost, na kterou se nezapomíná.

Milena Městecká
 

Kontakt a detaily o pochodu:
milena.mestecka@gmail.com, tel. 724 639 064, Antonín Nešpor, OS Lidice, www.lidice.cz, neston@lidice.cz

Trasa del kalendářePro zpravodaj 16.3.2014 připravil z došlé pošty Antonín Nešpor