Dobře utajená Panna Marie Lidická aneb  opět "o Lidických bez Lidických"

    V březnovém čísle Zpravodaje obce jsme se dočetli o novém mariánském obrazu  Panny Marie Lidické, díle kladenského výtvarníka pana Zdirada Čecha inspirovaném tzv. hrdinskou smrtí P. Josefa Štemberky,  který byl umístěn v Arcibiskupském paláci v Praze a bude na výročí vystaven i v Lidické galerii.

    Ale už jsme se nedověděli, že keramická podoba tohoto obrazu bude trvale umístěna na základech kostela sv. Martina na Pietním území a pan kardinál bude v 9.00 hod. dne 14.6.2014  při této příležitosti  sloužit mši za lidického faráře P.Josefa Štemberku. Tato celebrace má být zřejmě přípravou  římskokatolickou církví plánovaného svatořečení P.J.Štemberky.

Otázky, které je nutné si položit a zodpovědět:

    1. Jaký byl důvod, že v březnovém čísle Zpravodaje byla uvedena jen poloviční informace?

    2. Jsou lidičtí občané, zejména pamětníci tragédie a jejich potomci nehodni diskuze o tom, co se děje s PÚ, respektive jejich hřbitovem ?

    3. Neopakuje se situace z r. 2012, kdy proti jejich vůli a přes jejich protesty byl prosazen na PÚ audioprojekt Rozeznění –Lidice 2012, spuštěný 8.6.2012 samozvanými umělci?

    4. Víte, že projekt Rozeznění–Lidice 2012 na PÚ ještě stále běží a nebude-li vypovězen do 30.4.2014, bude provozován další 2 roky?

    5. Je Panna Marie Lidická symbolem utrpení Lidických matek a miliónů dalších matek, kterým nacisté či jiní zločinci zavraždili dítě - děti?

    6. Jaké byly důvody Lidických matek, aby před cca 60 lety, kdy byla tvořena koncepce a konečná podoba Lidického památníku, že neuvažovaly o Panně Marii jako o sobě vlastním symbolu?

    7.  Jaké je pravé poslání a smysl nynější instalace keramické podoby Panny Marie Lidické?

    8. Byla instalace keramické podoby Panny Marie Lidické projednána s odbornou kulturní veřejností a Ministerstvem kultury -  ochráncem NKP?

    9. Je možné, aby si na Pietním území KDO chce, KDY chce  a CO chce instaloval?

    Vážení spoluobčané, Váš názor nás zajímá a budeme rádi, když jej sdělíte našim členům  občanského sdružení Lidice buď písemně na adresu sdružení, nebo prostřednictvím internetu na adresu neston@lidice.cz

V Lidicích dne 15. dubna 2014Pro zpravodaj 15. 4. 2014 připravil  z došlé pošty Antonín Nešpor