Otevřený dopis OSL předsedovi ZO ČSBS

    Pane Horešovský,

    způsob, jakým jste zneužil  besedu s panem Jiřím Padevětem konanou dne 4.5.2014  k dodatečnému obstarání podpisů na dokumentu ( souhlasu oslovených  Lidických žen a dětí s instalací Panny Marie Lidické, resp. dle kardinála Duky Matky Lidických dětí, na základech kostela sv. Martina v den letošní pietní vzpomínky 14.6.2014), aby měl hodnotu veřejné listiny, připomíná praktiky lidí pranýřovaných médii,  kteří zneužívají  staré lidi a jejich důvěřivosti k svému prospěchu.

    Jedna z dosud žijících žen na listinu s datem 1. 4. 2014, kterou jste podepsal pouze Vy sám jako předseda ZO ČSBS a kterou jste jako důkaz souhlasu Lidických žen a dětí zaslal Občanskému sdružení Lidice vyjádřila dne 23.4.2014 svůj nesouhlas a potvrdila, že Vámi oslovena nikdy nebyla.  I při vaší společné cestě do Teplic, kde se spolu s jiným Lidickým dítětem účastnila besedy ve škole, se prý vyjádřila, že s instalací PML na Pietním území nesouhlasí.

    Ze sdělení oné nejmenované ženy  dále vyplynulo, že vůbec netušila, že před besedou dne 4. 5. 2014 nepodepisuje prezenční listinu, ale dokument, který s tématem besedy vůbec nesouvisel. Využil jste toho, že se na schůzích  ZO ČSBS  prezenční listina podepisuje a že tedy účastníci besedy se automaticky podepíší.  Zmíněná žena slyší  i ve svém věku dobře, takže by jistě nepřeslechla, kdybyste na tuto podpisovou akci upozornil a informoval konečně a pravdivě všechny signatáře o tom, k čemu se svým podpisem vyjadřují. Zneužil jste situace, jejich věku a důvěry. Jste jedním z Lidických , žijete v jedné vesnici, jste předsedou organizace, jejímiž členy jsou. Nic na Vašem činu nemění ani to, že jste podvedl třeba  jen jednu jedinou osobu a ostatní věděli, co podepisují. I další paní, jedna z Lidických dětí, se však  vyjádřila, že neměla brýle a tak automaticky  podepsala arch, o kterém se domnívala, že je to pouhá prezence.

    Souhlas Lidických žen jako autentických svědků názorů a postojů  Lidických  matek v KT je na této  listině ten nedůležitější a toho jste si jistě vědom.

    Proto jste jednu ze 3 dosud žijících žen, nejstarší žijící, vůbec do seznamu nezahrnul (ani do toho původního, který jste za Lidické ženy a děti podepsal). 
    Úmysl je zřejmý: věděl jste, že by nesouhlasila a potřeboval jste jednohlasný souhlas, čehož jste dosáhl  dne 4. 5. 2014  ještě před samotnou besedou tím, že listina bude pokládána dle zvyklostí za listinu prezenční a nebude proto zkoumána.

    Jednu Lidickou ženu jste podvedl a to dokonce dvakrát. Poprvé, když jste ji uvedl na listinu oslovených a souhlasících, aniž jste ji vůbec oslovil. Podruhé jste ji podvedl tak, jak je psáno výše.  Třetí z dosud žijících Lidických žen, souhlasila. Její souhlas jako jediné Vámi oslovené Lidické ženy nezbývá než respektovat.

    A především – nikdo z podepsaných ani netuší, jak bude keramická podoba Panny Marie Lidické vypadat. Již obrazová předloha k tomuto dílu se dvěma z Lidických žen nelíbí  pro její nenávistný výraz.  Lidické matky byly především nešťastné. Nikdo s podepsanými nehovořil, nikdo se na jejich názor neptal. I z tohoto pohledu jsou jejich podpisy neplatné. Toto Vaše jednání jako předsedy ZO ČSBS v Lidicích, který má především respektovat a hájit názory Lidických přeživších je natolik závažné, že jej dávám na vědomí níže uvedeným.

Mluvčí OSL

V Lidicích dne 7.5.2014Pro zpravodaj 11. 5. 2014 z došlé pošty připravil Antonín Nešpor