Dopis který přišel pozdě - už je rozhodnuto. Na základech kostela se začalo stavět.

Občanského sdružení Lidice
p. Antonín Nešpor
Lidice

    Vážený pane Nešpore

    Jsem obyvatel obce, zaměstnaný a činný mimo obec, ale o záležitosti obce Lidice a přilehlého Památ-níku Lidice se aktivně zajímám i s ohledem na minulé období, kdy jsem byl členem zastupitelstva a ve dvou obdobích i starostou obce.  Informace o dění obce nárazově získávám ze sdělení Zpravodaje Obecního úřadu, webové stránky Občanského sdružení Lidice a při kontaktu s některými obyvateli obce.
    V současné době mne zaujala akce tzv. Panny Marie „Lidické“ – vybudování oltářního stolce – Mensy s keramickým reliéfem ( kopie ) obrazu Panny Marie tzv. „Lidické“, modloslužebný obrázek římsko-katolické církve od samozvaného umělce Zdirada Čecha.

    Při analýze všech dostupných informací se mi jeví, že tento účelový, z vyšších míst řízený akt je záměrně směřován proti zájmům přeživších Lidických občanů a snahou všech tři starostů Lidic z 90. let o narovnání a nápravu obce Lidice komunistickou deformací, o kterouve svých volebních obdobích usi-lovali.
    Ponechám stranou osobu pana ředitele PL a jeho aktivity a jeho řešení vedení Pietního území, které má možná nějakou koncepci, o které však nikdo nic neví.
    Ředitel je zaměstnanec Ministerstva kultury a je pochopitelné, že bude držet linii poplatnou současnému vedení ministerstva,  ministrovi Hermanovi ( KDU – ČSL ), linii poplatnou soudobým trendům.
 
 

    K věci:
Panna Marie tzv. „Lidická“
Otázkou je, a je i otázkou, zda si tuto otázku někdo, kdy položil, co to je „Lidická“
- kdo si osvojuje dávat Panně Marii právo říkat si „Lidická“
- je Pana Marie tzv. „Lidická“ ochranitelka lidických obyvatel ???  a kdy je a  jak ochránila ??
- je Pana Marie tzv. „Lidická“ ochranitelka lidických dětí, které nemají ani hrob.
- je Pana Marie tzv. „Lidická“ matkou lidických dětí ???, tak, jak se nám to snaží církev svatá římskokatolická vsugerovat ??
- kde byl posledních 25 let pan Zdirad Čech (tvůrce církevního obrazu a keramického reliéfu),  kde byl před rokem 89, proč ho nenapadla tato „bohulibá“ myšlenka již v roce 1975, nebo tře-ba 1980, nebo 1985 nebo je tato akce řízená „shůry“
a pak si kladu otázku je to Ministerstvo kultury, kdo si tuto prezentaci objednalo, aby se zalíbilo, nebo snad Arcibiskupství ???  ( pan ředitel PL je zde jen vykonavatel, ten odpovědnost nenese, to je jasné ).

    Není náhodou tato akce Mensa, na základech Lidického kostela, jen předzvěstí něčeho vyššího, nám nízkým nepoznaného, například svatořečení pana patera Štenberky, o kterém měly přeživší lidické ženy a děti svůj jasný názor již v minulosti.

    Ještě zpět k Panně Marii tzv. „Lidické“
    Matkami lidických dětí jsou a vždy budou jen jejich matky, které je naposledy viděly 13. června 1942 a museli další  3 roky trpět urputnou duševní bolest, kdy nevěděly, kde jejich děti jsou a jak se mají,
otázku zůstává,  ??? … kde byla „Lidická matka – Panna Maria“….

    Dnes si nikdo, a to je potřeba zdůraznit, NIKDO neumí představit smutek, bolest, ze srdce vytržení matek, když se dozvěděly, že jejich děti nejsou, nikdy nebudou, nikdy je již neuvidí ………………..

    kde byla „tzv. Lidická matka – Panna Maria“…., kde je

    těžko by to pánové signatáři té modly vysvětlili paní Hroníkové, která přišla o 7 dětí, paní Peškové, Čermákové, Koberové, které přišly o své tři, čtyři děti i ostatním lidickým ženám, které po porodu, v naději že jejich dítě bude žít, viděli své děti jen vteřinu a pak už nikdy, nikdy, ……

    kde byla  lidická matka – „Panna Maria tzv. Lidická“…., kde?

    Když jsem byl malý, potkával jsem lidické matky, žily prací, žily se svým smutkem, v tichu, nad údolím, nepotřebovaly Pannu Marii,  chtěly vidět a viděly své děti.  Nikdo si nedovede představit jejich smutek, ani kytičku na hrob jim nikdy nemohly dát, nikdy nedaly, …….

    Slova mužů o tom, že ví, co si vytrpěly, jsou pouhé bláboly a jen matky bez dětí a bez naděje, že se s nimi kdy setkají ví co je bolest kde byla „tzv. Lidická matka – Panna Maria“….

    Já matku lidických dětí znám, je jí paní Uchytilová.
Ta skromná paní, kterou oslovil osud lidických žen a dětí po krátké návštěvě v Lidicích, která sama ze svého přesvědčení, se svým mužem, bez podpory a podpory shůry, v tichosti, obětavě, za všemožných ústrků a v klidu svého ateliéru vytvořila Lidické Děti.
82 sošek dětí, ke kterým se mohly, v té době ještě některé žijící matky upírat jako ke svým dětem.
…………….to je Lidická matka !!!

    U jejich bronzových dětí, a u dětí lidických žen se začaly objevovat květiny, květiny matek, které své děti, symbolické děti zde našly.
    A  květiny jsou u jejich nohou pořád …..
 

    V Pietním území Lidice netřeba dalších symbolů, všechny tam už jsou:
    v zeleném, smutném údolí symbol ekumeny už je,
    je to prostý kříž z trámů a trnová koruna z dáli viditelný, nic víc není potřeba.
    je zde hrob mužů, jsou zde zbytky sklepení, kde byli v poslední svoji chvíli, je zde i symbolická zeď u které byli popraveni, jsou zde základy kostela, duchovního a kulturního centra obce, jsou zde základy školy, centrum vzdělání, je zde zelená louka, místo kde každý vnímavý návštěvník, bude-li chtít, při jednom pohledu uvidí vesnici a při druhém pohledu neuvidí NIC.

    A to NIC je nejdůležitější, to je smyslem slova LIDICE – zrůdnost systému, který chtěl vymazat, vy-mýtit, zlikvidovat,  povýšit se.  Při pohledu na zelené údolí a uvědomění si tohoto všeho se mu to nepodařilo.

    A na zelené louce je ještě 82 sošek dětí, …. Lidických dětí, těch, které nejsou a  nebudou ………
 

Panna Maria tzv. „Lidická“ na tomto místě dnes již nemá co dělat
nebyla tady 10. června 1942
nebyla v Chelmnu počátkem července 1942
nebyla tady ani v roce 1945 a dalších, kdy matky čekaly
kde byla ????,   ………….. nikdo neví
 

    Vážený pane Nešpore,

    prosím Vás a vaše Občanské sdružení Lidice, pokuste se zabránit znevažování symbolu Lidic, klidného zeleného údolí k demonstraci politických a dnes hlavně náboženských cílů, prezentovaných samozvanými umělci, pražským Arcibiskupstvím a Ministerstvem Kultury při demonstrativní instalaci Mensy s modloslužebnickým reliéfem Panny Marie tzv. „Lidické“.
    Jedna doba temna, která si Lidice přivlastnila, tady již byla, v roce 1989 jsem doufal, že skončila, prosím nedovolte, aby zde přišla podobná doba nová.

Děkuji vám za odvahu a za pochopení
 

Ing. Miroslav Kaliba
/bývalý starosta obce/

Oradourská 140
273 54    Lidice
P.S.
Celý text můžete použít pro potřeby vašeho sdružení a při prezentaci vašich cílů.
V Lidicích 11. května 2014


Pro zpravodaj připraveno 13. 5. 2014 z došlé pošty