Jak se i renomovaný historik může mýlit, nebo že by ztratil paměť?

    V rozhovoru pro ČRO 2  v pořadu „Jak to vidí“ vysílaného 5. června, tedy den před dnem „D“ se jaksi mimo hlavní téma kterým bylo otevření západní fronty za II světové války,  paní redaktorka ZS v interview s ES zeptala:

„ZS Co se mimochodem očekává, bude samozřejmě pietní vzpomínka, příští týden u nás v Lidicích.“

"ES Je to 14. června, vždycky vlastně v tu sobotu, která je nejblíže 10., kdy si připomínáme každoročně tragédii Lidic, tak 14. června proběhne pietní vzpomínka. Myslím si, že jedna z věcí, které tam jsou mimořádné, ke které do této doby nedošlo, bude vlastně odhalení Lidické Madony, nebo Panny Marie Lidické, na základech lidického kostela, jde o vlastně výtvarné dílo vzniklé podle návrhu vynikajícího českého malíře Zdirada Čecha, přítomen bude arcibiskup český, arcibiskup pražský, primas český pan kardinál, takže myslím si, že i z tohoto pohledu jde o zase mimořádnou věc, protože já si velice dobře pamatuji, že v době, kdy začal, kdy byl vlastně /nesrozumitelné/ Památník Lidice, nebo kdy vznikl, kdy bylo obnovováno muzeum, pracovalo se na obnovení Růžového sadu a dělala se nová expozice v muzeu, kterou dělal vynikající pan Bohumír Prokůpek, který bohužel už není mezi námi, ale na kterého velice rád vzpomínám jako na fantastického vizionáře a vynikajícího člověka, tak celou dobu jsme řešili jednu věc, že co v Lidicích chybí. Staré Lidice měly svůj farní kostel svatého Martina, byl to kostel, ve kterém byli oddávání, pohřbívání, křtěni lidé nejenom z Lidic, ale z celého okolí a mnoho lidí, kteří do Lidic přijíždějí, ať už jde o lidi různého vyznání, nebo i lidi, kteří řekněme nejsou těmi praktikujícími křesťany, tak mají zájem možná někdy po těch hrůzách, které tam uvidí, si někde sednout a rozjímat, sednout v nějakém klidném prostoru a, protože Lidice přesto, že to bylo plánováno, nemají svůj kostel, protože ten byl z projektu obce v 50. letech z pochopitelných důvodů vzhledem k politické situaci vyškrtnut, tak se uvažovalo o výstavbě nějaké kaple. Kapli tam zatím ne, nemají a dokonce existuje projekt udělaný panem Prokůpkem a myslím si, že tím pádem řekněme vrácení určitého duchovního symbolu na základy lidického kostela svatého Martina je věc, která, která bude velice, velice pozitivně.“

    Nic jiného s ohledem na Lidice dále v rozhovoru nezaznělo.

    Abychom pochopili oč tu běží, z odstavce lze vyčíst, že v Lidicích „Kapli zatím nemají ...“
    Je škoda, že v té kapli zmíněný historik seděl minimálně jednou při besedě, sice zády ke kříži a mense i ke kameni z Horákova statku zazděném ve stěně, který symbolicky propojuje ekumenický prostor této kaple s doposud ekumenickým prostorem Pietního území vyhlazených Lidic, už 15 let.

    Kaple byla dodnes připravena přijmout od vzniku Oázy všechny potřebné citlivé věřící i nevěřící, napadené hrůzami, které na Pietním území v duchu zažili. Proto byla také kaple postavena a od prvopočátku koncipována jako ekumenická. Tedy sbližující všechny věřící i nevěřící.

    Jen namátkou. Každoročně do kaple přicházejí poutníci z Prahy,  jsou zde celebrovány mše různých církví počínaje římsko-katolickou, přes evangelíky, konče německými protestanty. Jistě se dá zjistit z provozních záznamů kolik takových náboženských akcí se za ta léta pořádalo.  Stovky věřících přišly do kaple rozjímat se svými svátostmi. Byly zde celebrovány i zádušní mše při vzpomínce na dřívější klienty, dokonce zde proběhly i křty dětí. Mohli by o tom vyprávět duchovní z Kladna i z Prahy.
    No a pak, že v Lidicích nemáme dosud kapli. Máme, jen se stačí rozpomenout a neztrácet tak brzy paměť. K veřejnému podávání  zkreslených informací, mohou vést jenom dvě okolnosti. Momentální selhání paměti, nebo ... nechci domyslet, protože se mi nechce věřit, že by zrovna  dosud renomovaný historik dokázal pro nějaký vyšší zájem kázat bludy.

    Projekt pana architekta Prokůpka jsme jednou už na zastupitelstvu řešili přímo s ním. On také vycházel z předpokladu, že v Lidicích kaple není, obzvláště pak ne ta ekumenická.  To jsme mu tenkrát vysvětlili a on do své smrti už nikdy nenaléhal. Jenomže to se bude tak dlouho ze všech stran zkoušet postavit v Lidicích kostel, až se to jednou docela určitě podaří, tedy opět proti vůli Lidických žen.
    Bylo to jejich rozhodnutí, že po válce už žádný kostel v Lidicích nových ani starých nechtěly, nikoliv, že byl vyškrtnut ze zástavby z politických důvodů, jak praví historik.   Bylo to zaviněno změnou orientace Lidických žen z víry k nevíře. Víru praktikovaly až do konce války a pak konvertovaly k atheismu. Pan historik by mohl mít s „lámáním krucifixu“ zkušenosti.

    Ale co naplat už se tak vyjádřil a tak mějme za to, že tomu i věří. Ovšem ve jménu koho tomu věří, jasno není.

    Bližší informace o záměrech pana architekta Prokůpka a ředitele PL, ale i „našeho“ historika, když se těmito názory ohání, lze dočíst na adresách:
http://www.lidice.cz/kultura_sport/udalosti/20080221%20Kostel%20za%20pades%E1t.html

http://www.lidice.cz/kultura_sport/udalosti/20080223%20Kolik%20by%20st%E1la%20%9Akola.html

http://www.lidice.cz/kultura_sport/udalosti/20080227%20Projekt%20kostela.html

http://www.lidice.cz/kultura_sport/udalosti/20080228%20Projekt%20kostela%20%20polemika.html

http://www.lidice.cz/kultura_sport/udalosti/20080229%20Kostel%20funk%E8nost%20a%20zam%EC%F8en%ED.html

http://www.lidice.cz/kultura_sport/udalosti/20080302%20Kostel%20funk%E8nost%20a%20zam%EC%F8en%ED%20polemika.html

http://www.lidice.cz/kultura_sport/udalosti/20080303%20Kostel%20funk%E8nost%20polemika%203.html

    Otázka do budoucna:
    Co nás ještě s panem "staronovým" ředitelem ještě čeká? Ostudný koncert na společném hrobě Lidických mužů si vymyslel a realizoval na vánoce v roce 2005, Total-burn out of Lidice podporoval v roce 2006 a nebyl sám. Když se mu nepodařilo prosadit v roce 2008 kostel, alespoň prosadil Pannu Marii Lidickou zvanou matka Lidických dětí letos.

    Co příště čeká Lidice pod jeho správou?Pro zpravodaj připravil 15.6.2014  Antonín Nešpor