Lev co má křídla.

    motto:
    "Ještě nikdy na poli lidského konfliktu nedlužilo tolik lidí za tak mnoho tak málo lidem."
Winston Churchill

    17. června 2014 v 17:05 Klárov.

    Mezi veterány bychom našli i sedící paní Winifred Plockou ve válce provdanou Horákovou a jejího syna Josefa Horáka. Byli pozváni plukovníkem Andrew Shepherdem, britským přidělenecem obrany v České republice.

    Všichni, společně s přítomnými veterány druhého odboje a jejich příbuznými, jsme si při odhalení pomníku připomněli nevýslovné zásluhy všech těch, kteří se v Británii zůčastnili bojů proti Hitlerovi. Když píši všichni, myslím i na ty, kteří přišli bez pozvání.

    Pozvaným byla vymezena místa v průčelí pomníku, po jehož stranách nastoupili hudebníci Royal Air Force College Band a sbor královských bubeníků a dudáků Queen’s Royal Hussars, jejichž vystoupení odhalení pomníku předcházelo.

    "Jejich země byla napadena nemilosrdnými přemožiteli. Nesouhlas byl trestán smrtí. Rozhodující bylo ale, že se jim i přesto podařilo uprchnout a připojit se ke vzdušnému boji proti nacistickému Německu. Tito mladí muži byli ti nejlepší z nejlepších." pronesl při odhalení lva s křídly ve svém projevu Sir Nicholas Soames.
 

    *  *  *
 
    Josef Horák s Josefem Stříbrným z Lidic a Václav Študent z Hostivice odešli bojovat nejprve do Francie a pak do Anglie. Osud však s nimi, jak se říká „sehrál betla“.
 
    Václav Študent se konce války nedočkal. Zahynul při letecké havárii už v říjnu 1942.
    Josef Horák se za války v Anglii oženil a vrátil se do osvobozené vlasti s celou svou rodinou. Leč po roce 1948 odešel opět do ilegality, ale hned v lednu 1949 zahynul při letecké havárii a je pohřben ve Swindonu, kde žije jeho syn se svou matkou.
    Josef Stříbrný se také vrátil, ale jako „zápaďák“ byl šikanován a zemřel v roce 1976 v zapomnění v Písku.
    Horák i Stříbrný byli po revoluci nakonec rehabilitování a v Lidicích se dočkali alespoň názvů ulic - nic víc, nic míň!

    František Duka bojoval za války v RAF u 311 bombardovací perutě jako zbrojíř. Po válce byl spolu s dalšími letci ze Západu odsouzen a žalářován na Mírově. Zemřel v roce 1991.
 
    Napadá mě otázka zda se mohli František Duka s Josefem Horákem v Anglii setkat?
    Samozřejmě, že se za války setkat mohli, nebo minimálně, když pan František Duka zajišťoval pro letectvo zbraně,  tak měl Josef Horák z čeho střílet, když ještě létal na Wellingtonu jako palubní střelec.

    Syn Františka Duky, dnešní pan kardinál se dnes také přišel podívat na odhalení pomníku.
    Dva synové dvou válečných veteránů (narodili se ve stejném válečném roce 1943), také se mohli právě zde na Klárově setkat, seděli kousek od sebe.

    Mohli se dnes poznat hlavně díky odvaze svých otců, kteří jim, ale i nám všem pomohli vybojovat mír.
 

*  *  *
 
"TENTO PAMÁTNÍK JE VÝRAZEM TRVALÉ VDĚČNOSTI BRISTKÉ KOMUNITY 2500 ČESKOSLOVENSKÝCH LETCŮ, KTEŘÍ SLOUŽILI V KRÁLOVSKÉM LETECTVU V LETECH 1940 - 1945 VE JMÉNU SVOBODNÉ EVROPY, Z NICHŽ MNOHO NÁSLEDNĚ TRPĚLO BĚHEM KOMUNISTICKÉHO REŽIMU V ČESKOSLOVENSKU. PAMÁTNÍK BYL ODHALEN POSLANCEM BRITSKÉHO PARLAMENTU NICHOLASEM SOAMESEM  DNE 17. 6. 2014. PAMÁTNÍK JE DAREM ČESKÉMU A SLOVENSKÉMU LIDU OD BRITSKÉ KOMUNITY, KTERÁ ŽIJE A PRACUJE V ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLICE." 
 

 
 

 
Paní Winifred Plocka ovdovělá po 
maj. Josefu Horákovi z Lidic. 
Za ní stojí jejich syn Josef  Horák.
 
Na Sira Nicholase Soamese - vnuka Winstona Churchila se usmívá 
plukovník v.v. Jaroslav Hofrichter, jakoby měl před sebou jeho děda. 
 
Mr. David Vaughan s plukovníkem  v.v. Jaroslavem Hofrichterem, v rozhovoru pro BBC. 
Uprostřed paní Winifred Plocka, vdova po lidickém letci, plk. i.m. Josefu Horákovi.
 
Uprostřed pan kardinál, vpravo od něj Mr. Euan Edworthy, 
poradce v oblasti public relations, organizátor odhalení pmníku.
 
Sbor královských bubeníků a dudáků Queen’s Royal Hussars
 
Hudebníci Royal Air Force College Band 
 
Prozpravodaj přiravil Antonín Nešpor Foto archiv OSL