Paní Anna Nešporová, 
rozená Horáková z Lidic, 
sestra letce plukovníka Josefa Horáka,
se narodila 23. ledna 1920.