Marta Kottová, 
ani nemusela nic vyprávět, výraz jejích očí byl nadevše výmluvný.
I když na obrazovce, přeci jen byla u nás "doma". 
S ní jsme vzpomínali na vězně v Osvětimi. 
Jejím vyprávěním nám vytanuly na mysli Lidické ženy, 
které z Ravensbrücku do Osvětimi poslali Němci do plynu.
 
Většinou to byly "štrykérky" - postarší ženy, které už nemohly dál 
sloužit třetí říši. 
 
Bartůňková Rozálie  11757
Čermáková Valerie  11703
Hanfová Marie  11716
Hanzlíková Anna  11717
Hanzlíková Karolina  11718
Himlová Anna  11725
Jirásková Marie  11741
Káclová Antonie  11742
Kotmelová Marie  11794
Kovařovská Rozálie  11800
Kubelová Josefa  11807
Müllerová Marie  ?????
Nechvátalová Marie  11820
Nováková Marie  11850
Novotná Kateřina  11826
Pírová Anežka  11832
Pospíšilová Antonie  11838
Rákosová Marie  11761
Týblová Rozálie  11859
Zelenková Anna  11872
Zelenková Marie  11873
Židová Karolína  11878