Pochod Lidických žen představen v Drážďanech a České Lípě

    Vloni s námi Annemarie a Hildegart z Drážďan vyšly na pochod z Bernsdorfu. Hildegart, která perfektně mluví česky, ač v Čechách žádné příbuzné nemá, s námi prošla jeden den až do Panschwitz. 
    S Annemarie jsme přespaly v ubytovně pro poutníky v klášteře Panschwitz a tak s námi došla druhý den až do Demitz-Thumitz. ("Kde nic tu nic" připomíná název obce, jak by ne, když to bylo dříve území obsazené Lužickými Srby. pozn. red.)

    Na trase jsme leccos zažily a domluvily se, že příští rok připravíme besedu v Drážďanech a zkusíme získat pro pochod další příznivce.

    Jak domluveno - tak uděláno!

    V sobotu 31. ledna 2015 jsme jeli do Drážďan na besedu v ÖIZ, tedy Ekumenickém Infocentru. Autem vyrazily z Čech hned dvě posádky. Lidicko-kladenská, Jirka, Míša, Daniela, Katka, všichni už šli pochod a s nimi Andrea z Dobrovolnického centra Kladno, která se na něj chystá letos.
    Z Prahy se mnou Lenka-překladatelka z FF UK, která mimochodem překlad zvládla bravurně a zcela nezištně poskytla své služby, aniž by nás předtím znala. S námi v autě pak ještě další Katka, členka Výboru pro Ravensbrück za ČR, která chce letos pochod také projít - v rámci svých možností, celý. Její maminka byla totiž vězněna v Ravensbrücku.

    V krátké prezentaci jsme vyprávěli o osudu Lidic, o zoufalém stavu v přeplněném KT Ravensbrück v zimě 1944/45, o vyhnání žen z tábora na pochod smrti. Snažili jsme se citovat vzpomínky Lidických žen a dalších pamětníků, které často slýcháme na besedách s nimi, přenést na všechny posluchače atmosféru tehdejších dnů. A pak také atmosféru našeho pochodu, po stopách toho, co tehdy ženy prožily. Ať už pod dozorem SS stráží nebo poté, co je opustily a nechaly na pospas osudu. 
    Mluvili jsme o tom, co se odehrálo dále, při návratech a v době těsně po válce.
    Katka Hládková vyprávěla o osudech své babičky, Lidickém dítěti Emílii Chválové. Ostatní o svých dojmech z pochodu.

    Posluchačů nebylo mnoho, ale o to pozorněji vše vyslechli. Byly mezi nimi i tři studentky, které se před několika lety účastnily projektu s Lidickými dětmi, navštěvují totiž stejnou školu v Drážďanech-Bühlau, jako kdysi v dětství pan Václav Zelenka. Do Lidic se tehdy podívaly a posílají všem, jež tady poznaly, pozdravy.  Možná je na pochodu znovu uvidíme.
    Mezi posluchači byla i koordinátorka drážďanského centra pro uprchlíky, další žena, která mluvila téměř plyně česky, ale také rusky i anglicky. Myšlenka pochodu ji nadchla a paralela návratu Lidických žen a dětí s osudy dnešních uprchlíků z míst mnoha válečných konfliktů všechny účastníky besedy zaujala.

*  *  *

    Ještě jsme ani nestačili poděkovat za pozvání do Drážďan a už přišlo další pozvání. Tentokrát na přednášku do Obchodní akademie v České Lípe. Pan Josef Doškář z Nového Boru požádal pana Stanislava Motla, aby nám při promítání svého filmu "Vlak do pekla" o židovském chlapci, jenž v úkrytech přežil dobu protektorátu, nechal na závěr i prostor pro představení letošního pochodu. Oběma protagonistům besedy za to patří velký dík.

    Obchodní akademie v České Lípě  totiž stojí na stejném náměstí jako bývalý klášter, dnešní muzeum, kde pětice Lidických žen při návratu z Ravensbrücku poprvé přespala ve vlasti. V roce 2012 jim zde byla odhalena pamětní deska s jejich jmény. Studenti se na tuto budovu dívají z oken každý den. Pan Motl je jako vždy svým nenapodobitelným přívalem poutavého vyprávění zaujal, seděli velmi tiše a naslouchali pak napjatě vyprávění o pochodu, který prošel tak blízko míst, kde se právě nacházeli. A zase tři studentky přišly se zájmem o pochod, prosily přítomné pány učitele, zda jim dají volno na celých 14 dní. Tak uvidíme, zda jim nadšení vydrží, byly by prvními chodci ze severních Čech na trase.

*  *  *

    Pokud se chcetet dozvědět více, přijďte na besedu o historii a letošním ročníku pochodu ve čtvrtek 9. dubna 2015 do Oázy v Lidicích. Anebo nejlépe – přídejte se letos k nám!

Milena Městecká
 
 
 
 


17. února 2015 pro Zpravodaj připravil z došlé pošty Antonín Nešpor
Další fotografie najdete zde