18.4. a 6.5. 2015 – Po stopách pochodu smrti z KT Schwarzheide

    Níže je článek Josefa Doškáře, našeho kamaráda a spolupracovníka z Nového Boru o pochodu smrti z KT Schwarzheide.
    U Dolní Chřibské se protíná jeho trasa s pochodem Lidických žen Ravensbrück – Nový Bor. Od loňska pokládáme květiny k jednomu z hrobů obětí pochodu smrti z KT Schwarzheide na místním hřbitově.

    Letos 18.4. navíc projdeme pěšky cca 20 km trasy tohoto pochodu smrti a dojdeme k pomníku jeho obětí  u Zadní Doubice. Je to na hranici Německa a Čech, na konci krásného Kyjovského údolí. Setkáme se tam se skupinou drážďanských antifašistů, kteří projedou ten den autobusem z Památníku KT Schwarzheide celou trasu pochodu smrti až k tomuto hraničnímu bodu.
    Dále se 6.5. zúčastníme pietní akce v České Lípě u ZŠ na Špičáku a pro studenty krátce představíme pochod Lidických žen.
    Obě akce jsou níže zmíněny také, jste na ně srdečně zváni.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Informace o největším pochodu smrti, který šel přes město Nový Bor.

    Před postupující  Rudou armádou bylo dne 19. dubna  1945 vyhnáno z koncentračního tábora Schwarzheide  přes 500  vězňů na  pochod smrti. V děsivých podmínkách, bez jídla, došli vyčerpaní vězňové přes Bernsdorf, Schwepnitz, Kamenz, Tondorf, Bischofswerdu, Hinterhermsdorf, Kyjovské údolí, Krásnou Lípu, Rybniště , Chřibskou  do Varnsdorfu. Zde byli 5. května rozděleni přibližně na dvě poloviny, na židovské a nežidovské vězně.

     Židé byli naloženi do otevřených vagonů a za deště dne 7. května 1945 projel transport Novým Borem. Zastavil až na hlavním nádraží v České Lípě. Zde bylo několik vězňů  den před koncem války usmrceno. Někteří zemřeli na následky hladu  a  vyčerpání.  Sedmnáct  mrtvých a polomrtvých vězňů bylo převezeno do lesa u Sosnové,  kde je pohřební komando  zahrabalo.  Někteří údajně ještě žili. Vlak dojel večer  do Litoměřic. Klopýtající vězňové došli k ránu do Terezína, kam donesli i čtyři těla mrtvých kamarádů. Stráže utekly. Přeživší vězňové byli svobodní.

 Skupina 220  nežidovských vězňů byla   7. května  vyhnána  z Varnsdorfu.  Pochod smrti šel přes Nový Bor a dne  8.5. dorazil do Skalice u Č. Lípy. Zde v místní sklárně vězňové přečkali noc. Ráno 9. května byli osvobozeni. Jeden z nich zde zemřel.  Jmenoval se Eugen Veuillet ( v minulosti  nesprávně uváděno jméno Vanile, nebo Venile).  Tento vězeň byl nejprve pochován vedle sklárny  a přibližně po 10 dnech byl exhumován a definitivně pochován na skalickém hřbitově.
Podle údajů bývalého židovského vězně prof.PhDr. Pavla Olivy,DrSc., člena ČSBS, z Historické skupiny Schwarzheide,   z celkového počtu 581 vězňů  bylo během tohoto pochodu  zastřeleno, nebo zemřelo hladem , nebo  vyčerpáním 97 vězňů.
 
    Dne 6.5.2015 v 15.00 hodin se koná v areálu ZŠ Špičák v České Lípě u hrobů 17 židovských vězňů  pietní akt.
    Dne 18. dubna 2015 pořádají němečtí antifašisté z Drážďan pietní vzpomínku na tento pochod. Pietní  akt začíná ve Swarzheide v 9.00. Autobusem projedou celou trasu pochodu až do Hinterhermsdorfu s tím,  že položí u  všech hrobů vězňů zahynulých při pochodu smrti na německém území květiny.  Rozhodli jsme se absolvovat tuto trasu v koloně s nimi. Pojedeme s nimi  celou trasu až do Hinterhermsdorfu. Sami potom  pojedeme  ve stopách Hladového pochodu přes Kyjovskéúdolí ,  Krásnou Lípu, Rybniště, Chřibskou, Varnsdorf, Nový Bor, Skalici, Českou Lípu, Sosnovou , Litoměřic do Terezína.

    V Národním archivu Praha se nám podařilo najít  neznámé informace o největším hromadném  hrobě na okrese Česká Lípa. Je to hrob 39 ruských vojenských zajatců, kteří zahynuli při pochodu smrti v Dolní Libchavě, i neznámé informace o Hladovém pochodu , který prošel Novým Borem a skončil ve Skalici u České Lípy.   Informaci o tom  podáme  v příštím  měsíčníku.
Josef Doškář,  ČSBS N. Bor, Č. Lípa

Hrob obětem pochodu smrti z KT Schwarzheide, hřbitov u Dolní Chřibské
   


Pomník židovským obětem pochodu
smrti z KT Schwarzheide,
Česká Lípa, u ZŠ na Špičáku