Fürstenwalde - Beeskow 

    Dnes navečer (15. května 2015) přišlo strohé hlášení. „Jsme v polovině trasy. Zdrávy všechny tři. Podrobnosti v cíli. Těším se domů“

    Těchto několik slov na závěr etapy Fürstenwalde - Beeskow dlouhé 31 km - sedmého dne rekonstrukce transportu smrti Rabvensbrück - Nový Bor, plně vystihuje atmosféru v jaké se nacházejí poutnice - jedna z Čech a dvě z Německa.

    Málokdo si ale uvědomí, že Beeskowem a vlastně všemi místy, kudy prošly v roce 1945  Lidické ženy, se prochází letos už po páté.  Až skončí letošní pochod v Novém Boru, bude mít v nohách protagonistka rekonstrukcí 2.345 km a letos ještě navíc 127 km, a to z trasy transportu smrti skupiny 46 Lidických žen, jenž vedla z Ravensbrücku do Crivitz.

    Za těch 5 minulých let byly zrekonstruovány už dvě trasy kudy Lidické ženy prošly.
 

Občanské sdružení Lidice tímto děkuje paní
Mileně Městecké 
za přínosnou  činnost. Jako aktivistka 
už pátým rokem upozorňuje 
všude, kudy prochází a znovu připomíná 
všem, to co také do historie Lidic patří. 
Díky její badatelské činnosti se podařilo 
m.j. určit které ženy prošly trasou 
Ravensbrück - Crivitz. 
 

    Pro orientaci uvádíme seznam žen, o kterých již víme kudy prošly.
Trasu Ravensbrück - Nový Bor prošly:
Hroníková Anna
Hroníková Miloslava
Kohlíčková Anna
Kohlíčková Marie
Zelenková Marie
 
Trasu Ravensbrück - Crivitz prošly:

Brejchová Božena
Černá Anežka
Frejová Růžena
Hanžlová Marie
Horáková Terezie 
Hroníková Květa 
Hroníková Zdeňka 
Chalupová Anna 
Jelínková Helena 
Korecká Anna 
Káclová Marie
Kruntová Anna
Kruntová Marie
Kučerová Terezie
Kovařovská Božena
Löflerová Helena
Moravcová Růžena
Moravcová Františka
Miková Alžběta
Neradová Věra 
Pelichovská Magda
Pospíšilová Albína
Příhodová Růžena

Peková Anna 
Podhorová Miloslava 
Puchmeltrová Karolína
Peková Blažena 
Raitová Zdeňka 
Romová Milada
Říhová Milada 
Říhová Antonie
Ramešová Jaroslava
Stříbrná Marie
Stříbrná Antonie
Saidlová Anna
Suchánková Anna
Suchánková Jaroslava
Suchánková Miloslava
Studničková Pavla
Saidlová Bedřiška
Šilhavá Vlasta 
Šíchová Zdeňka 
Štorková Jaroslava
Urbanová Milada
Veselá Marie
Vlčková Štěpánka
 
    Vyzýváme potomky Lidických žen, pomozte svými vědomostmi dohledat další trasy, kudy se domů vrátilo z Ravensbrücku ještě dalších 95 žen.

Pro Zpravodaj 15. května 2015 Antonín Nešpor Foto: Milena Městecká