Čtyři dny ve šlépějích lidických žen. 
                    (rekonstrukce pochodu smrti)

    Letos 28.dubna  se vydala paní Milena Městecká poprvé po stopách návratu 46 lidických žen z KT do vlasti. Svou pouť začala v Ravensbrücku a končila v lese u města Schwerin, kde se lidické ženy v květnu 1945 setkaly s muži z KT Sachsenhausen.
 
    Paní Milena Městecká žije v Praze a žádné  příbuzenské vazby v Lidicích nemá. Před několika lety ji zaujal příběh paní Anny Nešporové, roz. Horákové a rozhodla se  na její počest projít cestu dlouhou téměř 450 km,  kterou  se paní Nešporová  spolu s dalšími 4 ženami navracela do své vlasti. Byl to pochod smrti, i když s rychle postupující východní frontou je  dozorci SS po několika dnech pochodu  opustili , musely se skrývat před hloubkovými nálety, nevěděly, zda se nepohybují v zaminovaném prostoru….. Šly v dřevácích neznámou krajinou, spaly bez přístřeší, nedostatečně oblečeny. Byla-li možnost , kousek se svezly. Byly však na těžké podmínky zvyklé.  Snad proto a také  díky šťastným okolnostem se jim podařilo dojít do cíle. Tento čtrnáctidenní pochod z Ravensbrücku do Nového Boru absolvovala paní Milena  letos již popáté.  Při svém putování se  snaží  přiblížit podmínkám těchto žen alespoň tím, že spí  pod širým nebem, ale jak sama říká, není možné prožít to, co museli vydržet lidé vracející se z koncentračních táborů.
 
    Jednou v lidické Oáze vyprávěla o tomto svém pochodu. Někteří přítomní posluchači vznesli požadavek dovědět se o pochodech ostatních lidických žen. Bohužel je zatím znám jen zápis o pochodu 63 Češek, z nichž bylo 46 lidických žen a  zápis z návratu paní Jiřiny Vachtrové, roz.  Zbrojkové, která se vracela se skupinou dalších lidických žen přes  Moravskou Ostravu.   O návratu ostatních 94 žen nejsou zatím žádné informace, snad by se mohly nalézt v jejich pozůstalosti, ale to je otázka zájmu a spolupráce s jejich potomky.
 
    Letošnímu prvnímu ročníku pochodu z Ravensbrücku do Schwerinu   předcházela Milenina  dlouhá a pečlivá příprava -  studovala mapy , aby se co nejvíce přiblížila místům, které tato skupina lidických žen prošla. Krajina a komunikace  se za 70 let změnily, cesty jsou plné pomníků  zabitých  a zahynulých vězňů na pochodech smrti. Z fotografie, která zachytila tuto skupinu žen,    se snažila za pomoci  tří účastnic  přiřadit k zaznamenaným  jménům  jejich tváře. Prostudovala též archiv, který potvrdil počet a jména všech 46 žen, které se vrátily do své vlasti přes hraniční přechod v Cínovci. Zde se některé z nich poprvé dověděly děsivou pravdu o osudu svých domovů a blízkých – obec byla srovnána se zemí, muži zastřeleni již 10.června 1942 a děti jsou nezvěstné.
 
    Je  pro nás zklamáním  , že úsilí a práce paní Městecké, kterou  vynaložila na zrekonstruování pochodu  46 lidických žen,  nedošly  žádné odezvy.   Z lidických potomků se 1.ročníku pochodu Ravensbrück  - Schwerin zúčastnily v poslední etapě  jen 3 vnučky jedné z lidických žen a jejich kamarádka.  Celý pochod čítal 130 km a byl rozvržen na 4 dny.

Miloslava Kalibová

 
 
  
       Vnučky s paní Miloslavou Kalibovou před odjezdem do Německa.
 
 
Děkujeme paní
 
 Mileně Městecké 
 
za její pracovní úsilí, nadšení a vytrvalost, 
       se kterou rekonstruuje naše návraty do vlasti,      
za to, že svůj volný čas a svou dovolenou
věnuje památce Lidic. 
 
Miloslava Kalibová
Milada Cábová
    Jaroslava Skleničková 
            Lidické ženy. 
 
 
 
Pro zpravodaj z došlé pošty připravil Antonín Nešpor. Foto archiv paní Miloslavy Kalibové a archiv OSL.