Posel naděje přiblížil dětem výročí lidické tragédie

    Děti z mateřské školy i žáci ze základní školy Velvarská si u štěpu lidické hrušně připomenuly vypálení Lidic i další události 2. světové války.

    Na konci října 2012 byl přímo v areálu školy zasazen vzácný štěp Lidické hrušně, která jako jediný ovocný strom uprostřed obce přežila vypálení Lidic 10. června 1942. Štěp získala škola na základě iniciativy ředitelky školy Jaroslavy Kasákové díky občanskému sdružení Lidice a jejímu předsedovi  - panu Antonínu Nešporovi.  Přímo v den výročí se u ní sešly děti z mateřské školy, aby si připomenuly, o jak vzácný strom se jedná.

    Během uplynulého týdne probíhal pro žáky základní školy projekt zaměřený na 2. světovou válku, v jehož rámci se všechny třídy vystřídaly i u mladého stromku, kterému se v arboretu  sousedícímu s učebnou v přírodě daří. I letos na jaře vykvetlo několik desítek květů, z nichž je na stromku v současné době 17 drobných hruštiček. Pokud by se povedlo a některá z nich dozrála, chystá se škola mezi svými žáky vyhlásit anketu, co se vzácným plodem udělat. Žáci také změřili jeho výšku, která nyní dosahuje  183 cm.
    Památný strom, který roste v místech, kde býval původně lidický kostel, dosahuje sice pětinásobné výšky, ale všichni věří, že i ze švermovského štěpu vyroste jednou mohutný strom, který bude Poslem naděje pro další generace.

Marie Protivová

Pro Zpravodaj 11.6.2015 z došlé pošty sestavil  Antronín Nešpor Foto: Marie Protivová ZŠ Švermov