Zdevastovaný vojenský hrob dvou neznámých sovětských zajatců v Jezvé.

    Nedávno jsem v NO ( Národním osvobození) zveřejnil informaci o největším hromadném hrobu z 2.SV na okrese Česká Lípa, kde je pochováno 39 sovětských zajatců , kteří zemřeli při pochodu smrti. Hromadný hrob leží v nepřístupném lese v Dolní Libchavě. V Národním archivu v Praze jsme objevili hlášení velitele okresní stanice, který zde mj. uvádí , že  v měsíci dubnu 1945, v době od 22. do 28. dubna zde denně procházelo až 350 zajatců ruské národnosti. Celkem údajně 2450. Je zde dále uvedeno, že pochod šel od Litoměřic, Uštěku, Kravař, Zahrádek, Českou Lípu, Dolní Libchavu, Stružnici, Benešov n/Pl. směrem na Děčín.

    Drželi jsme se této informace a hledali jsme oběti ve směru tohoto pochodu. Vzhledem k tomu, že v Dolní Libchavě zemřelo na epidemii tyfu z 39 zajatců 38 zajatců ( jeden zajatec byl zastřelen), předpokládali jsme, že by  na tuto chorobu mohli umírat zajatci také v následujících obcích, kterými procházeli.  Podle Jiřího Krammera měly být další oběti pochovány na hřbitově v Jezvé. V jeho knize Památná místa a památníky protifašistického boje v severočeském kraji ( OV Českého svazu protifašistických bojovníků v Ústí nad Labem 1987) je uvedeno: "Osada Jezvé-hřbitov:   Hrob dvou neznámých sovětských zajatců, kteří zemřeli při pochodu    smrti v dubnu 1945. Původně byli pohřbeni za hřbitovní zdí,a  v roce 1947 přeneseni a byl zde upraven hrob , označený černou žulovou náhrobní deskou."
    Hrob je veden v evidenci válečných hrobů - Liberecký kraj, Česká Lípa, Stružnice, CZE-5101-08273.

    Od historika pana Mgr. Smejkala jsme měli informaci, že se hrob  nachází v levém horním rohu hřbitova. Hřbitov jsme navštívili dvakrát, ale hrob  rudoarmějců jsme nenašli.
    Začali jsme se ptát náhodných občanů . Dozvěděli jsme se šokující zprávu. Dotázaní občané tvrdili, že na hřbitově žádný hrob  rudoarmějců není. Někteří dokonce říkali, že hrob si vymysleli komunisti, aby měli kam chodit oslavovat. Našli jsme  místního amatérského fotografa pana Habarta, který nám potvrdil, že hrob dvou rudoarmějců je v rohu hřbitova a že mi ho ukáže. V mládí fotil i pietní akty, které se tam až do roku 1989 konaly. Fotografie z pietních aktů předal panu Fletscherovi, který je umístil na stránky obce Stružnice, pod kterou obec Jezvé patří.

    S panem Habartem jsem odešli na hřbitov, který  jsme již  dvakrát navštívili. Pan Habart mi ukázal rozvrácený , rozbouraný hrob , který jsem již viděl a ani ve snu by mne nenapadlo, že jde o evidovaný válečný hrob dvou neznámých sovětských vojáků, kteří zahynuli při pochodu smrti v dubnu 1945.
    Nenávist, vandalství, zloba. Hrob stržený a rozházený. Hvězdu s kladivem a srpem někdo ukradl.
 
    Abych se dozvěděl více, navštívil jsem paní učitelku Tejkalovou, která na škole učila od roku 1980 do roku 2005. Ona mi potvrdila,  že škola navštěvovala tento hrob  dvakrát ročně. Z jara  9.5. na oslavy konce války a v listopadu pak na výročí VŘSR. Poslední pieta se zde konala 9.5.1989.
    Krátce jsem hovořil o hrobu také s panem Fletscherem, který se zabývá historii obce a on mi  k mému údivu  sdělil , že také nevěří , že jsou sovětští zajatci na hřbitově v Jezvé pochováni. Na otázku, zda to může dokázat,  mi odpověděl, že nemůže! Ale že věří tomu, co říká. Zvláštní …

    Celý tento podivný případ jsme projednali dne 20.5.2015 na zasedání OV ČSBS v Č. Lípě. Druhý den jsme tento neudržitelný stav probrali na schůzce s historikem panem Mgr. Smejkalem a  se starostou obce Stružnice s panem Ing. Mečířem. Pan starosta přislíbil, že v nejkratší době v obci Jezvé bude obnoven hrob dvou neznámých sovětských zajatců, kteří zahynuli při pochodu smrti v obci Jezvé.

    Na závěr tohoto jednání pan Smejkal potvrdil informaci, kterou slyšel kdysi na hřbitově v Jezvé, že za  zdí hřbitova( na levé straně) má být pochováno 500 sovětských zajatců.

    Josef Doškář

Přiložené snímky:
Rozbouraný, rozvracený hrob sovětských zajatců, pieta před rokem listopadem 1989.

Milena Městecká (vpravo), která prošla cestu lidických žen Ravensbrück-N. Bor, a Kateřina Hládková, vnučka Lidického dítěte Emílie Chválové, která se jí také po několik let účastní, položily u hrobu 22.5.15 po 26 letech zapomnění a ignorance květiny .Z došlé pošty sestavil Antonín Nešpor  Foto archiv OSL