Nová socha Mistra Jana Husa v Novém Boru. 
      (Hlavní proslov při odhalení nové sochy M.J.H)

    Vážený bratře patriarcho, vážená sestro farářko, vážený bratře kazateli Martine,  vážený pane starosto Dvořáku, vážený pane doktore Jindro,  sestry a bratři, vážení hosté.
 
    Když jsem si poprvé před několika léty uvědomil, že letos tomu bude  600 let co byl v Kostnici upálen Mistr Jan Hus, vzpomněl jsem si na to, jak jsem jako malý chlapec chodil v tento den s lampiónem v průvodu dětí. V oknech domů byly vystaveny Husovy obrázky, které osvětlovaly plápolající svíčky. Průvod došel za obec k vysoké připravené hranici , která byla po slavnostním projevu zapálena .  Byly to nezapomenutelné okamžiky.

    Později ve škole jsme se o něm i učili. Vždy nám byl připomínám jako vzor ušlechtilého člověka, který byl ochoten za pravdu i zemřít. Určitě nás tehdy ovlivnily i filmy Otakara Vávry. V dospělosti jsem s přáteli navštívil Kostnici, kde jsme se s hlubokou úctou Janu Husovi symbolicky poklonili. Jméno Jana Husa se stalo i symbolem našeho boje za národní osvobození.
    Jeho jméno   nesl  i "První střelecký pluk" , našich ruských legionářů,  který vznikl  ze slavné průzkumné jednotky "Česká družina" v únoru roku 1916.
Partyzánská brigáda "Jan Hus" byla jednou z neaktivnějších partyzánských skupin, které v období druhé světové války působily v Protektorátu Čechy a Morava.

    Podle vyprávění pamětníků  a historika dr. Jindry, patřily oslavy Mistra Jana Husa k pravidelné činnosti místních Čechů před 2. sv. válkou.
    Byl to jeden ze základních svátků české menšiny.
    Nositelkou husitských tradic v Novém Boru byla česká škola, která pořádala na českém hřišti Dělnické tělovýchovné jednoty u nádraží pietní vzpomínku na Jana Husa, která byla zakončena  zapálením hranice  při které se pěla dnes již téměř neznámá píseň : "Na břehu Rýna hranice vzplála, na ní umírá dálné vlasti syn...,"

    Zajímavé je, že si na  Jana  Husa vzpomněl,  několik hodin před smrtí, i vůdce Rumburské vzpoury Stanko Vodička.  Napsal: "Hájil jsem vždy pravdu   jako náš mučedník Hus a jsem odsouzen k smrti zastřelením , chtěl jsem dobro trpících bratří a své vlasti…. Od svého mládí jsem byl zanícen pro věc pravdy, svobody a demokracie. Uvidíte , že moje idea přeci jen zvítězí…"

    Dovolte mi, abych na závěr poděkoval bratru patriarchovi Církve československé husitské Tomáši Buttovi, že dal svolení k odhalení této krásné sochy v našem městě.  Dále mi dovolte, abych poděkoval za ochotu a vstřícnost řediteli sochařské školy v Hořicích panu Ing. Josefu Moravcovi, mladému výtvarníkovi Michalu Drobkovi za jeho dílo. Na závěr pak chci poděkovat  sestře farářce Elišce Raymanové a bratru kazateli Martinu Stárkovi za neocenitelnou pomoc při realizaci tohoto díla.
   Panu Drobkovi se podařilo vyjádřit fyzické utrpení Mistra Jana Husa. Ve výrazu jeho tváře však vidíme, že nebyl zlomen psychicky a že nezradil své přesvědčení ani věřící, kterým kázal.
 
    Děkuji za pozornost.

Josef Doškář
 
 
 
 
Hranice vzplála ...
 
 
Hranice vzplála tam na břehu Rýna,  
na ní umírá dálné vlasti syn.  
A vůkol něho kacíře proklíná  
temnoty vášeň velebíc svůj čin,   
    A vy se ptáte: kdo v těch plamenech?  
    - Toť Mistr Jan - toť nejslavnější Čech!  
 
 
Však již povstává s Žižkou národ český,  
ve hněvu svatém zvedá rameno…  
V křižáků mračna metá žhavé blesky  
až skloní Říma hrdé temeno!  
    A v těchto české síly plamenech  
    žije nám Hus ku věčné slávě Čech!  
 
 
Zlomena hrůza staré světovlády,  
hranice zhasla, kletba ztrnula; —  
dobouřil na vždy dusot dragonády,  
noc věků mizí, — zoře vzplanula!  
    A pro tu zoři umřel’s v plamenech  
    náš Jene velký, chloubo Čechů všech!

 
 
Píseň  "Hranice vzplála" složil o Mistru Janu Husovi 
v žaláři v roce 1869 Karel Tůma na nápěv: 
"U Varšavy  tisíc přísahalo rekův".
Vydáno v Praze Český národní spolek „Sladkovský“, 
v r. 1889. s. 4. 

 
 Píseň "Hranice vzplála"zpívá Hudba hradní stráže v roce 1948
https://www.youtube.com/watch?v=h677VjyDBz8

Fotografie z odhalení sochy Mistra Jana Husa
https://picasaweb.google.com/lh/sredir?uname=111753626434012417018&target=ALBUM&id=6164795116729620881&authkey=Gv1sRgCK-a94uMgaPNeg&feat=email Z došlé pošta pro Zpravodaj připravil  Antonín Nešpor Foto: autor