Návštěva Velvyslanectví České Republiky v Londýně. 

    Při příležitosti dne Českých ozbrojených sil byla uspořádána na Velvyslanectví České Republiky v Londýně výstava k 75. výročí založení většiny Československých perutí v R.A.F. Dne 26. června jsem se jako zástupce Občanského sdružení Lidice této vernisáže zúčastnila.

    Pozvané hosty přivítal Velvyslanec České Republiky, pan Michael Žantovský.  K uvítacím projevům se připojil i dosavadní přidělenec obrany plk. Roman Siwek.
Přítomné pozdravil a pohovořil o významu našich letců v R.A.F. také plk. Jiří Svatoš, který všechny přizval k prohlédnutí výstavy.

    Autor výstavy, pan Filip Procházka, věnoval celou jednu sekci Lidické tragedii a našim dvěma hrdinům, Josefu Horákovi a Josefu Stříbrnému.

    Na zahájení výstavy přijali pozvání a přijeli ze Swindonu, vdova po Josefu Horákovi paní Winifred Plocka a její syn Josef Horák mladší.
Společně jsme pak měli tu čest se poznat s válečným veteránem R.A.F. Generálmajorem Ivanem Schwarzem, který se na letce Josefa Horáka pamatuje.

    V průběhu recepce jsem se seznámila s pplk. René Klapáčem, který je na Velvyslanectví ČR rovněž vojenským přidělencem, vede agendu setkávání Československých veteránů R.A.F. a jejich rodin.
    Pplk. Klapáč mě představil plk. Jiřímu Svatošovi, se kterým jsem promluvila o odkazu Lidic, Lidické hrušni, o projektu Občanského sdružení Lidice s názvem „Posel naděje“  a o Spolku pro vybudování památníku Lidickým letcům.

    Dále jsem měla příležitost se setkat s paní Gerry Manolas, členkou FCAFA - Free Czechoslovak Air Force Association (Asociace Svobodných Československých Vzdušných Sil) a s panem Johnem Kolbertem, předsedou Legionářské Asociace.
    Myšlenka vysazování „Poslů naděje“ je velice zaujala.

    Se všemi jmenovanými jsem si příjemně pohovořila a vyměnila kontakty, abychom mohli v budoucnosti vzájemně spolupracovat na odkazu historie, který se týká jak Lidické tragedie,  tak veteránů R.A.F.

    Výstava je velmi úspěšná. U nás v republice je putovní výstava momentálně otevřena v Leteckém muzeu Kbely. Jinak už souběžně proběhla v Británii v East Wrethamu, Cattericku a u nás v Čáslavi a Plzni. Jejím prostřednictvím se zvyšuje povědomí o našich letcích, takže se jim konečně dostává náležitého ocenění a respektu.

    Velkým potěšením je, že se akcí jako je tato, alespoň někteří letci dožili a mohli se společně setkat.
    Československým letcům a nejen jim, náleží náš obdiv za statečnost, kterou projevili při boji za svobodu a veliký dík všem těm, kteří splnili přísahu Československé Republice.
 

Pavla Nešpor Bellisová
členka Občanského sdružení Lidice.


Z došlé pošty pro Zpravodaj sestavil  Antonín Nešpor Foto archiv autorky.