600 let od upálení Mistra Jana Husa v Kostnici
 
 
Národ, jenž nectí zasloužilých mužů svých, sám cti hoden není.
 
Národ, jenž neslaví velkých mužů svých, sám vlastní maří slávu svou. 
 
Národ, jenž zapomíná svých veleduchů a bohatýrů, sám v temné vrhá se zapomenutí u národů ostatních. 
 
Z proslovu Dr. Karla Sladkovského  při slavnosti pětisetleté památky narození Mistra Jana Husi v Husinci dne 6. září 1869. 
 
 
Při příležitosti 600. výročí mučednické smrti Mistra Jana Husa 6. července 1415, byla vydána pamětní medaile. 
 
   Při vzpomínce na Mistra Jana Husa vytanulo mi na mysli ztvárnění tohoto slavného Čecha, pamětníkům a nám lidickým zjevně nejbližší. 
   Ve starých Lidicích před válkou stával poblíž potoka na jeho levém břehu pomníček padlým z I. světové války. Zřízen nákladem lidických občanů a odhalen byl 13. května 1923.
   V Památní knize obce Lidice, uložené v Okresním archivu v Kladně jako složku I 1/1 - 39 na straně 37 m.j. čteme zápis pana řídícího učitele Otomanského: 
Obec vlastní pomník věnovaný místním občanstvem na paměť padlým vojínům ve válce světové. Pomník nese na sobě bustu Mistra Jana Husi. 
Nadpis zní: „Těm, kteří životy své, štěstí svých rodin za svobodu vlasti obětovali 1914 - 1918“, 
 
Kámen František, 
Müller Karel, 
Horák Václav, 
Horák Karel, 
Šelfendr Karel, 
Zahálka Josef, 
Tůma Matěj, 
Červenka Josef, 
Sajdl Václav, 
Sajdl Karel, 
Veruněk Josef, 
Kulhavý Josef, 
Gail Josef, 
Kovařovský Josef, 
Vojtěchovský Václav. 
 
 
Občasntvo si pomníku mnoho váží a při každé příležitosti se s průvodem k pomníku dostaví a vzdá čest hrdinům. U pomníku roste lípa svobody, 
kterou zasadil p. Sechtr František za pomoci místního občasntva. Pomník postaven byl pod protektorátem obecního zastupitelstva za tehdejšího starosty Kácla Karla. 
   Dnes je v těchto místech pouze deska s nápisem upomínajícím na to, že v těchto místeh stával pomník padlým v I. světové válce. Přestože je nápis vyveden ve světových jazycích, to podstatné tu není uvedeno - jména padlých z Lidic. 
   Pokud to někdo dokáže napravit, a pomník obnoví uprostřed dnešních Lidic, kam přirozeně takový kenotaf patří, bude mít nehynoucí zásluhu na uchování jejich památky. A pokud se podaří zřídit pomník pod bustou Mistra Jana Husa, pak dvojnásob, viz shora uvedený výňatek z proslovu Dr. Karla Sladkovského.

Pro Zravodaj připravil Antonín Nešpor  Foto archiv OSL.