Po přečtení článku o převzetí medaile.

    13. července 2015  převzal ředitel Památníku Lidice z rukou předsedy Evropské unie pro lidská práva Dr. MH medaili "Za boj proti terorismu". Obdarovaný se tím pochlubil v Lidickém zpravodaji 8/2015, ale čím už se ve zpravodaji nepochlubil, je vzhled té medaile.

    "Ředitel Památníku Lidice si medaile váží a chápe ji jako ocenění celého kolektivu Památníku Lidice a NKP Ležáky (sic!) v úsilí o zachování objektivní historické pravdy", se dále píše ve zmíněném textu.
    Podívejme se ale co se píše v jiné publikaci úzce s Lidicemi související.
    Historik PhDr. Eduard Stehlík ve své knize "Příběh české vsi" vystavil na straně 61 brigadýrku důstojníka SS, jakou nosil i Reinhard Heydrich. Samozřejmě s lebkou a zkříženými hnáty.
    Jinde, v téže knize najdeme na straně 100 ilustrační snímek symbolu – Totenkopf – který používali strážci koncentračních táborů.  K tomuto obrázku je přiložen text: "Takovéto lebky shlížely na lidické děti  z čepic esesmanů od okamžiku, kdy byly odvezeny z Lidic až do jejich smrti."

    Ze vzpomínek paní Hany Fajtlové, manželka legendárního stíhače RAF Františka Fajtla vyjímám text: "Jaký to asi musel být pocit, když ho s ostatními kamarády přivezli antonem na nádvoří věznice a za okny je 'vítaly' tváře německých esesmanů? S nimi tedy budou pod jednou střechou. Byla to potupa, lítost, ponížení, nevděk, vztek."

  Přijetí té prokleté medaile s lebkou a zkříženými hnáty pro Lidice ve mě vyvolává podobné pocity potupy, lítosti, ponížení, nevděku a vzteku.

    Kdyby ještě žila moje maminka, tak by příjemci takové medaile něco řekla, co by si za rámeček nedal.
    Reagovala by stejně jako by reagovaly i ostatní lidické ženy, které v Ravensbrücku podobné lebky se zkříženými hnáty potkávaly každý den na každém roku.  Leč Lidické ženy až na tři dnes už nežijí a tak nemohou aktivně bránit svoje přesvědčení.

    Objektivně: Je to docela síla! Ta lebka na medaili - navíc na lícové straně, ať už je tam text jakýkoliv, je to fakt rána do vazu!

    Je mi z toho všeho prachmizerně. Protože je to další důkaz toho, že se obdobná extempore mohou pod stejným vedením bez omezení opakovat. Pro zpravodaj sestavil  Antonín Nešpor, ilustrační foto internet.