Přesto že obraz pana Steve Shaw vyjadřuje v detailech tragédii, je v něm velmi mnoho pozitivního.

    Autor o něm píše následující:
    Jsem potěšen, že se můj obraz dostal do sbírky Lidické hrušně.
    Cítím se velice poctěn hlavně také proto, že je první zahraniční.
    Když mi manželé Alan a Cheryl Gerrardovi řekli, že moje dílo odvezou do Lidic, měl jsem z toho velikou radost.

    Maluji, ne pro peníze, ale abych vyjádřil příběh. Příběh Lidic a hrušně mne dojal a inspiroval. Nevím jak to slovy vyjádřit.

    Vždycky mě historie Lidic bude inspirovat. Je to téma ke kterému se budu znovu a znovu vracet. Myslím že jsem na dané téma doposud namaloval 4 nebo 5 obrazů, snažím se to udělat perfektně. Tento obraz se jmenuje se “For Lidice” - Pro Lidice.

    Omlouvám se za můj sloh, nejsem v něm moc dobrý, a proto raději maluji.
    Tento text je pro mne nejtěžší věc kterou dělám, nejsem mluvčí - doufám však, že moje umění pravdivě vyjádří moje pocity.

    Odkaz, který chci aby moje malby nesly, je mír a láska - prastaré myšlenky které jsou v  moderních časech někdy zesměšňovány. Nemohu vystát svět hnaný nesnášenlivostí a válkou.
    V Lidicích ale byly takové postoje užity - přestože to nebyla jejich vlastni chyba.

    Neumím si představit to utrpení kterým lidičtí prošli. Doufám, že to nezni necitlivě, ale jsem rad, ze si to nedovedu představit.
    Pro mne jako člověka, vážícího si pospolité rodiny, je hrůzné o tom už jen přemýšlet.

    Moje umění ve skutečnosti nepojednává o zlu, ne proto, že by mělo být zapomenuto.  Obrazy, které maluji reprezentují obnoveni naděje, laskavosti a přátelství, vyjadřují, že nejsi nikdy sám, bez ohledu na vzdálenost. Malbami většinou zobrazuji vycházející slunce. Nové svítání se zlomeným stromem, úmyslně umístěným před sluncem, symbolizuje temné vzpomínky vrhající stín na vesnici.
    Další symbol - vlčí maky. Ty reprezentují rodinu - matku, otce, dceru a syna, stejně tak jako reprezentují mír. Vyobrazeni zlomeného stromu a vykořeněných vlčích máků ukazuje  nestabilitu míru, pro nějž musíme pracovat - mír se muže se snadno zničit.

    Hlavním důvodem proč jsou kořeny zobrazeny nad zemí, je ukázat že války vždycky vyženou lidi ze svých domovů a celé rodiny vykoření, a to platí i dnes. Všichni hledáme místo kde zapustit svoje kořeny a války nám to vše berou.

    A teď přejdu k hrušni.
    Toto je velice těžké vysvětlit. Znamená pro mne něco jako že je všechno ztraceno, nemáme nic, ale je tu hrušeň která rodí ovoce, je to jako by na sebe vzala úkol stát se vzorem, být lekcí pro nás pro všechny. Věděl jsem, že význam hrušně bude pro mne těžké vysvětlit. Zkusil jsem vyjádřit svou náklonnost k Lidicím na několika malbách, přesto jsem to nedokázal, leč dostal jsem se, myslím, velmi blízko.

    Nakonec doufám, že moje malby pomůžou rozšířit příběh Lidic a pomohou dětem se poučit z minulosti, kterou naše generace bere jako samozřejmost.
Není mnoho dní, kdy někomu nevyprávím příběh Lidic a jejich obyvatel.
    Přátelství mezi Stoke on Trent a Lidicemi mi hodně dalo a jak jsem zmínil před tím, cítím se zakořeněný a patřící k přátelům. Pokouším se tuto vazbu zabezpečit a upevnit pro obě strany.
    Potom třeba ten stín zlomeného stromu za nějaká léta zesvětlá.

    S pozdravem  Steve
 překlad Pavla Nešpor Bellisová Fotokopie originálu archiv OSL