Tisková zpráva  Lidice / 10. října 2015 /
 

        Pietní vzpomínka na Josefa Horáka a Josefa Stříbrného u příležitosti 100 let od jejich narození

 

        Plk. In memoriam, Josef Horák a plk. In memoriam Josef Stříbrný by se letos dožili 100 let. V Lidicích, na hranici původní obce se v sobotu uskutečnila pietní vzpomínka na dva lidické rodáky Josefa Horáka a Josefa Stříbrného, jediné dva bojovníky za svobodu, kteří v letech 1939 až 1945 bojovali za osvobození vlasti v řadách Československé armády v zahraničí. Pietní vzpomínkou, 100 let od jejich narození, 70 let od ukončení světové války, kterou připravil a zorganizoval Spolek pro vybudování památníku Josefu Horákovi a Josefu Stříbrnému si účastníci tohoto setkání na památném místě obce uctili jejich památku. U této příležitosti byl odhalen a proveden symbolický poklep na základní kámen památníku na jejich paměť.

        Příběh Josefa Horáka a Josefa Stříbrného je jedním z nejsilnějších příběhů minulého století. Tito dva mladí muži se rozhodli dobrovolně odejít z rodné vesnice i při vědomí toho, co by mohlo jejich rozhodnutí způsobit jejich rodinám. Odešli bránit svou vlast, splnit svou přísahu. Cestou přes Sýrii se dostali do Francie, kde poprvé bojovali proto nepříteli. Po porážce Francie byli přesunuti do Anglie, kde Josef Stříbrný absolvoval paradesantní výcvik a Josef Horák se stal pilotem. Ve své službě riskovali své životy v řadách československých jednotek v zahraničí a v případě zajetí jim jako občanům protektorátu hrozila okamžitá poprava.

        Atentát na Reinharda Heydricha v květnu 1942 byl jedinečnou akcí československého odboje, který vyvolal drtivou odvetu nacistické moci, následně i mimořádný ohlas v zahraničí, což pomohlo k uznání exilové vlády a naší zahraniční armády. Nacisté hledali jakoukoli záminku k exemplární akci. Lidice byly k realizaci pomsty vybrány náhodně, na základě mnoha nepřímých důkaz a přímá spojitost s Josefem Horákem a Josefem Stříbrným se nikdy neprokázala. Podobný osud mohl potkat jakoukoli jinou českou vesnici.

        Dopoledne 10. října, na hranici původní obce byla Spolkem pro vybudování památníku Josefa Horáka a Josefa Stříbrného uspořádána vzpomínková akce k připomenutí 100 let od jejich narození. Tato vzpomínková akce byl jedinou významnou veřejnou akcí k jejich nedožitému výročí, která byla v obci na jejich počest uskutečněna. Na akci se zúčastnili aktivní členové spolku i mnoho pozvaných hostů, obyvatelé obce a zástupci obecního zastupitelstva, vedení Památníku Lidice ani vedení ČSBS tuto odvahu neměli.

        Mezi hosty, kteří přišli uctít památku Josefa Horáka a Josefa Stříbrného byl brig. ben. v.v. Emil Boček, pilot 310 československé stíhací perutě RAF, lidická žena Miloslav Kalibová, která jako dospělá žena zažila hrůzy vyhnání a vyhlazení obce a synovec Josefa Horáka, Antonín Nešpor. Dalšími významným hostem byl zástupce ministerstva kultury Ing. Josef Praks z pověření ministra Daniela Hermana, Filip Procházka člen klubu vojenské historie, starosta Sokolské župy Budečské Miroslav David, zástupci základních organizací svazu Bojovníků za svobodu z Kladna, Nového Boru, České Lípy, zástupci s okresních svazů obce legionářské, ambasador Grónska, přítel obce Lidice, Jaroslav Klempíř s manželkou a poslanec parlamentu České republiky Mgr. Stanislav Berkovec.

        V úvodu vzpomínkové akce na Josefa Horáka a Josefa Stříbrného Ing. Miroslav Kaliba, předseda spolku na vybudování jejich památníku, seznámil účastníky s životy těchto mužů po jejich odchodu z vlasti, v bojích a po jejich návratu. Předseda spolku předal pozdravení od paní Kysilkové a Pavla Stříbrného, manželky a sny Josefa Stříbrného, Winifred Horakové  a Josefa  Horaka manželky a syna Josefa Horáka.

        Vysvětlil důvody vzpomínkové akce, kdy hlavním cílem je připomenutí si významných mužů obce, v místech, která jim byla milá, v roce, kdy by se dožili 100.  S hlavním projevem k vzpomínce na Horáka a Stříbrného vystoupil Filip Procházka z klubu vojenské historie, který představil svojí putovní výstavu / v této době k vidění v Poslanecké sněmovně parlamentu ČR / věnovanou zahraničnímu odboji ve Velké Británii hlavně zaměřené na československé perutě, příčiny a důsledky války. Ve svém projevu se věnovali prezentaci panelů věnovaným Lidicím a jmenovitě právě Josefu Horákovi a Josefu Stříbrném a jejich poválečným osudům, kdy v obci nesměli z rozhodnutí lidických žen žít. Zdůraznil, že zasetá zloba a nenávist proti těmto jediný dvou bojovníkům za svobodu z Lidic je naprosto neopodstatněná, historicky nedoložená a že oba dva svými činy v řadách československé armády v zahraničí si zaslouží naši mimořádnou úctu a ocenění.

        Z dalšího projevu zástupce ministerstva kultury Ing. Josefa Prakse kromě jiného lze připomenout jednu z myšlenek   obec a národ, který si neváží své historie a svých hrdinů spěje k záhubě.

        První část vzpomínkové akce ukončil Antonín Nešpor synovec Josefa vzpomínkou na svojí maminku, Annu Nešporovou rozenou Horákovou, sestru Josefa Horáka a na její nelehký úděl po válce v obci, mezi lidickými ženami, které ji vinili za osudy Lidic. Pan Nešpor vyslovili názor, že je lepší si připomínat věci a skutky dobré, než žít se zlobu, záští a nenávistí, která bohužel ani po 70 letech z obce nevymizela.

 

        V druhé části vzpomínkové akce byl odhalen kámen Na Paměť Josefa Horáka a Josefa Stříbrného, příslušníků československého odboje 1939 až 1945. Po společném odhalení kmene s pamětní deskou předseda spolku pro vybudováním Památníku Miroslav Kaliba krátce zdůraznil, že spolek jako dobrovolné sdružení přátel, podporovatelů a dárců chce vybudováním Památníku splatit dluh, který máme vůči oběma mužům. Jejich odvaha a hrdinství je dlouhodobě, a bohužel stále i dnes, ve stínu tragického osudu obce Lidic, v minulost zneužívaného politickým režimem a někdy i nevědomostí o doložených historických událostech.

        V rodné vesnici stále chybí odpovídající připomínka hrdinství obou mužů, dvou obyvatel obce, kteří jediní dva skutečně bojovali za vlast tak, jak jim kázala vojenská přísaha.

        Právě tito muži zosobňují to, co jsme jako národ především ztratili během obou totalit odvážné a odhodlané lidi, kteří nemysleli pouze na sebe, zdůraznil Kaliba v závěru svého projevu.

        V krátkém proslovu ještě vystoupil starost sokolské obce Budečské, Miroslava David, který vzpomněl na sokolské oběti války, odhodlání sokolů a předal list, kdy obec Sokolská, župa Budečská nad tímto památníkem přebírá záštitu.

        Poklepáním na základní kámen byla ukončena oficiální část vzpomínkové akce u příležitosti 100 let od narození Josefa Horáka a Josefa Stříbrného.
Účastníci a hosté se následně setkali v centru OAZA na dalším přátelském setkání, kde si oba odvážné muže znovu připomněli ve svých vzpomínkách.

        Spolek pro vybudování Památníku Josefa Horáka a Josefa Stříbrného založený na počátku letošního roku splnil jeden ze svých dílčích cílů v letošním roce důstojně v obci Lidice vzpomenout na své dva mladé muže, kteří odešli bojovat za vlast a obnovu svobody, demokracie a národní suverenity.

        Spolek pro vybudování památníku zřídil celonárodní veřejnou sbírku, ze které hodlá financovat postavení Památníku. Samotné stavbě památníku předchází dnešní symbolické položení základního kamene. Následovat bude stanovení zadávacích podmínek soutěže, její vyhlášení, vyhodnocení a jednání s vlastníkem pozemku, odborem kultury středočeského kraj a odborníky, památkáři o vhodnosti umístění a začlenění do krajiny v kontextu okolní staveb, na plochu uvažovaného místa. Toto bude probíhat v následujících měsících. Vybrán bude takový návrh, který nejlépe vystihne podstatu odhodlání, hrdost a odvahu, které oba muži, v letech 1939 - 1945 prokázali, s cílem bránit napadené Československo.

    Osobně věříme, že motto našeho památníku,   …těm, kteří splnili přísahu Československé republice   osloví i současné obyvatele České republiky, a že se nám podaří získat dostatek morální a finanční podpory k tomu, aby Josef Horák a Josef Stříbrný konečně získali důstojný Památník v obci Lidice, kde nemohli žít,  říká Miroslav Kaliba, předseda spolku.

 

Ing. Miroslav Kaliba
předseda Spolku
775 594 171
pamatnik@horakstribrny.cz
kaliba@horakstribrny.cz
V Lidicích 11. října 2015