Odhalení pamětní desky hřebečskému rodákovi letci Josefu Horákovi.

    Vážení  přátelé,

    V domě č.p. 103 ve Hřebči žili dříve prarodiče Josefa Horáka z matčiny strany – František Volf  a  Marie, rozená Melenová z Hostouně.
Josefova maminka Anna Horáková, rozená Volfová a jeho tatínek Bohumil Horák (moje babička a dědeček), přišli z Lidic 24. června 1915 k rodičům na posvícení a tak se stalo, že se jim zde narodil chlapeček, jemuž dali jméno Josef Antonín Horák.

    Chtěl bych vám všem poděkovat, že jste přišli podpořit odhalení pamětní desky Josefu Horákovi a zároveň tím vzpomenout na jeho  sté výročí narození.
 
    Panu Mgr. Zdeňkovi Víškovi ze společnosti Patria za zajištění přípravy a zpracování pamětní desky.
    Hostům, panu Stanislavu Motlovi za proslov, a Filipu Procházkovi za podporu čestné stráže. Mezi vzácnými hosty přišla i paní Miloslava Kalibová (*1922), jedna ze tří posledních žijících Lidických žen, která svým odhodlaným postojem veřejně vyjadřuje svoji podporu lidickým letcům Horákovi a Stříbrnému, které od mládí dobře znala. Mezi přítomnými bych chtěl přivítat a poděkovat zároveň dalším členům rodiny Kalibů.
 
 

    Poděkování patří všem obyvatelům obce Hřebeč, jenž na své rodáky důstojně vzpomínají a projevují jim patřičnou úctu. Jmenovitě manželům Jitce a Markovi Kovalčíkovým, kteří umožnili instalaci pamětní desky na svém domě.

    Dále patří poděkování paní starostce Petře Piskáčkové a s ní členům Obecního zastupitelstva Hřebče, v zastoupení ing. Jiřího Karase. Hlavně pak jeho rodičům, Marii a Jiřímu Karasovým, kteří s touto iniciativou přišli.

    Poděkování paním učitelkám a dětem ze ZŠ a MŠ ve Hřebči, které připravily velmi milé pásmo písní a básní. Zazněla zde m.j. i  píseň "Ten kladenský kostelíček", nebo báseň "Cestička k domovu, což bylo velmi dojemné a pro dnešní vzpomínku příznačné.

    Poděkování vyřizuji za rodiny Horáků z Velké Británie od manželky Josefa Horáka Winifred a jejich syna Josefa Horáka. Pak předávám pozdravy od všech vnuků a pravnuků Horákových z Velké Británie a Nového Zélandu.

    Na závěr vyřizují všem přítomným pozdravy a poděkování za svojí rodinu Nešporovu z Lidic, pocházející od sestry pilota Josefa Horáka,  Anny Nešporové rozené Horákové z Lidic.

    Kdyby se totiž odhalení pamětní desky moje Maminka dožila, měla by velkou radost.
 
    Děkuji.
 
    Antonín Nešpor.

 
    Pamětní deska byla odhalena v sobotu 24. října 2015 ve 14:10.


Další fotografie https://picasaweb.google.com/lh/sredir?uname=111753626434012417018&target=ALBUM&id=6218125281885514865&authkey=Gv1sRgCKeIte2w0t2mXA&feat=email