Položili jsme kytici ke hrobu Armádního generála Karla Janouška KCB 

    Byli jsme pozváni Československou obcí legionářskou k pietě u příležitosti 75. výročí  Bitvy o Británii, 122. výročí narození a 44. výročí úmrtí  gen. Karla Janouška, velitele čs. letectva ve Velké Británii.

 
    Velmi rychlé a úspěšné nasazení čs. letců již v průběhu bitvy o Británii, vysoce oceňované britskými oficiálními místy, znamenalo pro "československou věc" nesporný propagandistický přínos, který v přenesené formě trvá vlastně dodnes.

    Ocenění se dostalo i tehdejšímu generálu Karlu Janouškovi, byť přišlo z britské strany.
    Jako respekt k Janouškově rychlosti a vstřícnosti při organizování československého letectva ve Velké Británii, které vyústily v jeho velmi úspěšnou bojovou činnost, tehdejší britský panovník, král Jiří VI. dne 31. prosince 1940 povýšil Karla Janouška do hodnosti Air Vice Marshal (československý ekvivalent divizní generál letectva), aby mu hned následujícího dne udělil vysoké britské vyznamenání KCB (Knight Commander of the Most Honourable Order of the Bath – Rytíř Komandér Nejctihodnějšího Lázeňského Řádu (t.j. II. třídy).
    Čestné insignie tohoto řádu mu britský panovník předal osobně 20. května 1941 dopoledne přímo v Buckinghamském paláci. V citaci k udělení KCB, který obdržel jako jediný československý letec, se pravilo:

"Jako generální inspektor československého letectva tento důstojník prokázal velkou oddanost v průběhu zajišťování pohotového formování a operačního nasazení československých perutí v rámci RAF, čímž poskytl velice prospěšnou spolupráci, jejímž výsledkem bylo to, že tyto jednotky byly bez prodlení schopny poskytnout účinnou podporu RAF v jeho práci."
(potud zdroj: AIR 2/9458)

    30. října 2015 se na hřbitově u kostela sv. Jakuba v Praze sešlo několik desítek vojenských i civilních osob. V 15 hodin započal ceremoniál kladení věnců a tak jsme se s kyticí zařadili na konec pietního průvodu. Vlastní akt započala polnice signálem „POZOR“. Po položení květinových darů promluvil nejprve Velitel vzdušných sil České armády brigádní generál ing. Libor Štefánik, po něm vystoupil v anglické uniformě RAF pan Filip Procházka z Klubu vojenské historie 276th SQDN.
    Pietu ukončil trubač „Večerkou“

    Po  ukončení ceremonie, jsme si ještě povídali s přítomnými veterány.