Na návštěvě v ateliéru akademické malířky paní Aleny Antonové.

    Na poslední listopadové odpoledne mne pozvala k sobě do ateliéru akademická malířka paní Alena Antonová. Nestává se často, abych byl poctěn takovým pozváním a tak jsem přijel navštívit jednu z dosud žijících žaček profesora  Emila Filly.

    Jak jsem měl možnost osobně ji poznat, je velmi pracovitá a když říká, že jede na svou velenovskou chalupu, není třeba zdůrazňovat, že jede tvořit. Poslední obrazy vytvořené právě zde mi ráda ukázala. Popovídali jsme si o její tvorbě, o společných známých a pak jsme probrali také hrušňovou sbírku, alespoň podle katalogu, když ji ještě nikdy před tím neměla možnost uvidět vystavenou.  V hrušňové sbírce jsou zastoupena i díla dalších dvou - akademické malířky paní Jitky Válové a akademické malířky Daniely Benešové. Všechny tři jsou zařazovány mezi žačky Fillovy malířské školy, ale zároveň je kulturní veřejnost eviduje i ve "Spolku českých umělců grafiků Hollar".

    Se zájmem si paní Antonová prohlédla také kroniku, věnovanou činnosti našeho sdružení a než-li jsem si prohlédl další její díla, přibyl v kronice zápis..
 

"Tragédie Lidic na mě silně zapůsobila,
že jsem se snažila vyjádřit ji v grafice
i obraze, ale myslím, že to ještě není
konečné slovo".
Alena Antonová
30. listopadu 2015
 

    Ale abych nezapomněl, akademická malířka, paní Alena Antonová do hrušňové sbírky věnovala letos v lednu už soubor grafických listů, no a dnes také svůj obraz nazvaný „Lidické hrušky“ malovaný podle autentických plodů z naší Památné Lidické hrušně, které jsem vloni před zimou nasbíral a jí do ateliéru přivezl.
 
 

Členové Občanského sdružení Lidice 
tímto děkují  paní  
 
Aleně Antonové 
 akademické malířce
 
za její dílo, které věnovala do hrušňové sbírky, 
a kterým podpořila jednu z aktivit našeho sdružení, 
rozšiřujících povědomost o lidické historii. 
 
 
 
 

 

http://hollar.cz/umelci/antonova-alena/Pro zpravodaj 30. listopadu 2015 připravil Antonín Nešpor   foto. autor