Generálporučík  
  
ing. Alexander Beer 
  
nositel Řádu bílého lva, zemřel dne 31. prosince 2015. 
    
 
Při vzpomínce na jeho život naplněný bojem za osvobození naší vlasti 
a pevnými postoji v boji proti nacismu i v poválečném období, 
vzdejme čest jeho památce.
  
 
 

 

Občanské sdružení Lidice.