Dostali jste do svých schránek pozvánku na pietní vzpomínku k výročí vyhlazení Lidic. 10. června 1942 si od roku 1945 každoročně připomínáme, pro pamětníky doby je to vzpomínka trvalá, pro bývalé obyvatele Lidic stále bolestná, představující 339 obětí na lidských životech.

    Nad zdejším krajem tehdy zněly výstřely z pušek, šlehaly plameny a šířil se dým. Když nacisté hrdě a cynicky vydali zprávu o svém barbarském činu, jméno Lidic se stalo známé ve světě. Přispělo k poznání skutečné tváře fašismu, dodalo odvahu bojujícím na frontách i domácímu odboji v okupovaných zemích, posílilo také postavení naší exilové vlády v Londýně tak, že byly odvolány ostudné podpisy Velké Británie a Francie na Mnichovské dohodě.

    Při letošním výročí vzpomeneme i dvou lidických hrdinů – důstojníků československé armády Josefa Horáka a Josefa Stříbrného, kteří v roce 1939 odešli z domova aby bojovali v zahraniční armádě a přispěli tak ke znovuzískání svobody pro svou vlast.  Je to náš dluh, že jsme nedovedli být hrdí na to, že od nás z malé obce šli dobrovolně  do nejistoty a byli ochotni přinést i obět nejvyšší.

    Příklad oněch dvou chlapců, i osud válečný a poválečný život přeživších obyvatel Lidic je tradicí, o kterou by v budoucnu měly pečovat příští generace.

    Obecní úřad a základní organizace Českého svazu bojovníků za svobodu Lidice jsou přesvědčeny, že se vzpomínky na tento významný den naší obce zúčastníte a přivedete i své děti a vnoučata.

Miloslava Kalibová